CIK ZATRAŽIO RELEVANTNU DOKUMENTACIJU O KONSTITUIRAJUĆOJ SJEDNICI DOMA NARODA PARLAMENTA FBiH

Sa pet glasova ZA i jednim protiv članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK) usvojili su danas u nastavku hitne sjednice zaključak kojim su zatražili relevantnu dokumentaciju od oba doma Federalnog parlamenta (stenogram, zapisnik, odluke i akte koji su se usvajali) sa konstituirajuće sjednice Doma naroda Federalnog parlamenta.

Sjednica je počela u podne, a prekinuta je zbog nedostatka kvoruma, a u toku nastavka sjednice pridružio se član CIK-a Suad Arnautović, koji je bio na bolovanju.

Članovi CIK-a usvojili su i zaključak kojim su zatražili izjašnjavanje Doma naroda i Predstavničkog doma o podnescima koji su pristigli u CIK do 18. marta u vezi s “nezakonitim sazivanjem sjednice Doma naroda”.

Sjednica je imala samo jednu tačku dnevnog reda a to je Informacija i razmatranje podnesaka vezanih za konstituirajuću sjednicu Doma naroda FBiH.

CIK je do 18. marta zaprimio 18 podnesaka u vezi s ovom tematikom i to 15 prigovora i tri zahtjeva za očitovanje. Sedam prigovora odnosilo se na “nezakonito sazivanje sjednice Doma naroda”, šest prigovora bilo je na “nezakonit izbor vlade Federacije BiH” i dva su se odnosila na “nezakonit izbor predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH”.

Irena Hadžiabridć, predsjednica CIK-a, ranije je već naglasila da CIK nije nadležan jedino za izbor članova Vlade FBiH.

Član CIK-a Mile Kudić upitao je već na početku sjednice šta danas članovi CIK-a rade, jer mu nije jasno na šta se odnose blagovremeni prigovori, tj. na koju odluku CIK-a.

Za riječ se potom javio Branko Petrić naglašavajući da je dovoljan jedan relevantan prigovor zbog čega je CIK dužan da reagira.

Nakon što je završena diskusija predsjednica Hadžiabdić zatražila je glasanje o dva zaključka, a član CIK-a Kudić bio je, kako je nakon glasanja objasnio, protiv jer je “nonsens da tražimo nešto od doma kojeg ne priznajemo”.

Suad Arnautović, član CIK-a, podsjetio je prisutne da je BiH još uvijek u izbornom periodu, naglašavajući da je grubo prekršen član Izbornog zakona BiH koji kaže da se izbor delegata vrši odmah po sazivanju kantonalnih skupština, a najkasnije mjesec dana nakon ovjere izbornih rezultata.

Povreda ovog člana, tvrdi Aranautović, učinjena je od jasno identificiranih političkih subjekata. Zamolio je članove CIK-a da po službenoj dužnosti pokrenu proces utvrđivanja odgovornosti onih koji krše zakon ili da se pokrene još jedan, četvrti po redu, apel za prestanak opstruiranja izbora delegata u Dom naroda FBiH.

Hadžiabdić je kasnije novinarima kazala da je CIK u više navrata upozoravao kantone koji nisu završili izborni proces da to učine.

“U Izborni zakon nismo ugradili poštivanje ustavnih i zakonskih rokova i to nam stvara problem. Mi stalno izučavamo zakon i tražimo prostor kako da se sankcioniraju oni koji krše zakon, a diskusija o tome će potrajati”, pojasnila je Hadžiabdić.

(Fena)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: