Boračke organizacije FBiH: Crnkić radi na umanjenju boračkih invalidnina

Temeljne boračke organizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine saopćile su danas novinarima nakon svog sastanka u Sarajevu da raspolažu dokumentom koji službama boračko-invalidske zaštite nalaže obustavu obračuna invalidnina za oktobar do daljnjeg.

Tu naredbu uputio je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata Zahid Crnkić, rekli su učesnici sastanka, strahujući da bi ona u konačnici mogla značiti umanjenje naknada ratnim vojnim invalidima i porodicama šehida i poginulih boraca.

“Do umanjenja ne smije doći”
, izjavili su ogorčeno novinarima predsjednici Saveza ratnih vojnih invalida FBiH Safet Redžić i Organizacije porodica šehida Izet Ganić.

Njihovi istomišljenici su i drugi učenici sastanka, predstavnici Saveza demobiliziranih boraca Munir Karić, sarajevske kantonalne organizacije šehidskih porodica Bahrija Kituša, kao i Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja čiji predsjednik Dževad Radžo nije prisustvovao sastanku ali je, po riječima ostalih, istomišljenik.

“Zahtijevamo nastavak obračuna invalidnina za oktobar prema koeficijentu 1, kako ne bi došlo ni do kakvog kašnjenja u isplati invalidnina za navedeni mjesec”, navedeno je u pismenom dopisu upućenom medijima nakon ovog susreta.

Da bi razjasnili situaciju, kao i stanje vezano za isplatu invalidnina i drugih branilačkih naknada do kraja godine, udruženja traže da federalni premijer Mustafa Mujezinović hitno zakaže sastanak s članovima temeljnih boračkih asocijacija proisteklih iz Armije Republike BiH i Hrvatskog vijeća obrane. Traže i da tom sastanku prisustvuju ministar Crnkić i ministar finansija Vjekoslav Bevanda.

Nakon što su došli do dokumenta o traženom zastoju obračuna oktobarskih invalidnina, čelnici boračkih asocijacija kontaktirali su prije današnjeg sastanka telefonom ministra Crnkića a on, kažu, ustvrdio da takvu naredbu niti je izdao niti donio.

Kopiju dokumenta, kao i kopiju pismenog ministrovog odgovora nakon ovog telefonskog kontakta, udruženja su nakon današnjeg sastanka podijelila novinarima.

Iz prvog materijala se vidi da je molba o obustavi obračuna oktobarskih invalidnina upućena 18. oktobra i potpisana “za” ministra Crnkića s obrazloženjem da obračune ne treba raditi do daljnjeg jer Vlada FBiH “treba da donese relevantnu odluku u vezi s tim”.

“Istina je da je pomoćnica ministra za finansije Nermina Spahalić 18. 10. 2010. godine uputila kantonalnim ministrima i upravama obavijest da se do daljnjeg sačeka s obračunom invalidnina za oktobar, dok se shodno zakonu ne odredi visina koeficijenta”, napisao je, prema kopiji drugog materijala, ministar Crnkić borcima uz napomenu da on niti je izdao niti donio naredbu kojom traži da se ne vrši obračun invalidnina.

Ujedno je izrazio žaljenje što nije mogao doći na današnji njihov sastanak jer je trebalo da bude izvjestilac na osnovu tri tačke dnevnog reda sjednice Federalne vlade.

Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Safet Redžić kaže da je on usmeno razgovarao s federalnim premijerom.

Iz njegovog (premijerovog) odgovora da je sporni materijal zaista trebalo da bude na Vladinom dnevnom redu, kao i iz obećanja da do toga ipak danas neće doći, Redžić zaključuje da su boračka udruženja najvjerovatnije ispravno prozrela namjeru o umanjenju invalidnina.

Fena

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: