Anketa o potrošnji energije u domaćinstvima u BiH

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u suradnji sa Federalnim zavodom za statistiku i Republičkim zavodom za statistiku RS, provodi statističko istraživanje pod nazivom „Anketa o potrošnji energije u domaćinstvima u Bosni i Hercegovini“.

Anketa o potrošnji energije u domaćinstvima u Bosni i Hercegovini bit će realizirana prema standardima EUROSTAT-a i uz podršku Energetske zajednice.

Terensko istraživanje bit će provođeno od 25.5. do 7.6. 2015. godine, na reprezentativnom uzorku od 7.083 slučajno odabranih domaćinstava iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.

Anketu će provoditi anketari metodom intervjua pomoću upitnika.

Svaki anketar kod obilaska domaćinstva ima ovlaštenje i akreditaciju nadležnih statističkih institucija, kojom je ovlašten za provođenje Ankete.

Svrha ovog istraživanja je da se poboljša kvaliteta statističkih podataka o krajnjoj energetskoj potrošnji u domaćinstvima, sa posebnim osvrtom na korištenje obnovljivih izvora energije.

Anketom se prikupljaju podaci o potrošnji pojedinačnih energenata za grijanje, za kuhanje, za pripremu tople vode, za hlađenje, upotrebu kućanskih aparata i ličnih automobila u domaćinstvu, kao i energetska potrošnja i troškovi energetske potrošnje domaćinstva u posljednjih godinu dana.

Shodno Zakonu o statistici BiH i Zakonu o zaštiti individualnih podataka, statističke institucije Bosne i Hercegovine garantiraju da će odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu suradnju u realizaciji ove važne aktivnosti, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

Fena

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.