Ako Shell utvrdi postojanje nafte i plina, eksploatacija kreće 2015.

Danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu potpisan Memorandum o razumijevanju s vodećim međunarodnim naftnim i gasnim preduzećem Shell Exploration Company B.V. iz Holandije.

“Geološka istraživanja nafte i plina predstavljaju poslove od strateškog interesa za Federaciju. Implementacijom aktivnosti predviđenih u ovom Memorandumu osigurat će se pretpostavke za vrlo moguću eksploataciju nafte i plina u FBiH. Na ovaj način Vlada FBiH realizira svoje opredjeljenje ka intenziviranju ekonomskog razvoja i privlačenju međunarodnih investicija, ovog puta u istraživanje i razvoj resursa hidrokarbonata, u čemu upravo Shell ima najbolja iskustva stečena širom svijeta“, naglasio je premijer Nikšić.

Obaveze Vlade FBiH koje proističu iz Memoranduma su da Shellu učini dostupnim podatke kojima raspolažu Federalni zavod za geologiju i preduzeće Energoinvest, a na osnovu kojih će Shell uraditi digitalizovani geološki i geofizički prikaz ovih podataka, kao i strukturalnu rekonstrukciju tektonskog vijenca. Rezultati dosadašnjih istraživanja provedenih u našoj zemlji, ali i istraživanja u okolnim zemljama ukazuju na realnu mogućnost postojanja isplativih zaliha nafte i gasa u BiH a saradnjom sa gigantom naftne industrije kao što je Shell, razvoj ove oblasti diže se na potpuno novi, viši nivo.

Angažman Shella na ovim poslovima je utoliko značajniji, ako se ima u vidu da su za izradu ove dokumentacije potrebna velika finansijska sredstva ali i veliko stručno iskustvo što, zbog specifičnosti vrste poslova, nije moguće osigurati lokalno. Shell će, angažovanjem svjetskih stručnjaka i najmodernijih tehnologija, osigurati vrlo precizan uvid u stanje rezervi gasa, nafte i ostalih fosilnih goriva, kao i potpunu procjenu komercijalne isplativosti eksploatacije na području Federacije BiH.

Shell je vodeća evropska i druga po veličini svjetska kompanija koja se bavi istraživanjem i eksploatacijom gasa i nafte. U trećem kvartalu 2011. godine su, prema izvještaju Finacial Timesa, ostvarili profit od 7,2 milijardi dolara, na globalnom nivou upošljavaju oko million radnika, a jedan od novih dvadeset razvojnih projekata predstavlja upravo istraživanje područja Federacije. Shell je preduzeće sa izraženom orijentacijom ka društveno odgovornom i okolišno prihvatljivom poslovanju

Nakon što Shell utvrdi koliko i gdje ima nafte i plina, u slučaju pozitivnih nalaza, prve istraživačke bušotine u FBiH se mogu očekivati u 2013. godini, a eksploatacija početkom 2015.godine. Paralelno sa ovim istraživačkim aktivnostima, u toku je intenzivno zaokruživanje pravnog okvira, kako za istraživanje, tako i eksploataciju fosilnih goriva, ali i niz drugih zakona koji će u potpunosti regulisati sektor energije u FBiH, a u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim svjetskim praksama. Nosioci ovih aktivnosti su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalni zavod za geologiju.

 

(Sarajevo-x)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: