Opći cilj SAA omogućiti BiH da se pripremi za buduće članstvo u EU

Vijeće Evropske unije (EU) usvojilo je danas odluku o zaključenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA) s Bosnom i Hercegovinom. Očekuje se da će Sporazum će stupiti na snagu 1. juna 2015. godine, službeno je saopćeno iz Vijeća.

Kako je navedeno, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju predstavlja okvir odnosa između Europske unije i BiH. Sporazum postupno uspostavlja područje slobodne trgovine između EU i zemlje potpisnice.

Sporazum također identificira zajedničke političke i ekonomske ciljeve i potiče regionalnu suradnju. U kontekstu pristupanja Europskoj uniji, sporazum služi kao temelj za provedbu procesa pridruživanja.

Ova odluka će omogućiti BiH da krene naprijed u svojim odnosima s EU i dati podstrek za nastavak socio-ekonomskih, pravosudnih i drugih potrebnih reformi za integraciju u EU. Opći cilj je omogućiti BiH da se pripremi za buduće članstvo u EU.

EU je pozvala BiH da nastavi angažman i zadrži trenutni pozitivan zamah u razvoju, u suradnji s EU-om, početnog okvirnog plana za reforme s naglaskom na pitanjima koji su od neposrednog interesa za građane.

Ovaj početni okvirni plan treba sadržavati ključne reforme u područjima ekonomije, vladavine prava i dobrog upravljanja, te bi se trebao baviti pitanjima funkcionalnosti, uključujući i učinkoviti koordinacijski mehanizam po pitanjima EU integracije.

EU naglašava važnost uključivanja civilnog društva u cijeli ovaj proces. Potreban je značajan napredak u provedbi programa reformi kako bi se došlo do zahtjeva za članstvo koji će razmatrati EU.

U svojim zaključcima od 16. marta 2015. godine Vijeće EU je pozdravilo usvajanje pismene izjave Predsjedništva BiH 29. januara 2015. godine, i njegove naknadne potvrde u Parlamentu BiH 23. februara 2015.

Uzimajući u obzir svoje zaključke od 15. decembra 2014. godine, i vezujući zaključivanje SAA sa pisanom izjavom o predanosti političkog vodstva BiH na putu ka reformama i napretku prema EU, Vijeće je potvrdilo da su uslovi ispunjeni i odlučilo krenuti ka finalnom zaključivanju i stupanju na snagu SAA s BiH.

Bosna i Hercegovina dobila je status potencijalnog kandidata za ulazak u EU 2003. godine i potpisala SAA s EU 16. juna 2008. godine u Luksemburgu.

 

 

 

 

(Fena)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.