22. godišnjica genocida u Srebrenici: Smiraj za 71 žrtvu

U Memorijalnom centru u Potočarima danas će biti obavljena kolektivna dženaza i ukop posmrtnih ostataka još 71 žrtve genocida počinjenog na području Srebrenice u julu 1995. godine, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata.

Osim porodica žrtava i političkih predstavnika iz naše zemlje, obilježavanju godišnjice genocida, dženazi i ukopu nazočit će i predstavnici Evropske unije, ambasadori SAD-a, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Velike Britanije, Francuske, Španije, Grčke, Brazila, Maroka, Rumunije i brojni drugi.

Iz Organizacijskog odbora za obilježavanje genocida u Srebrenici kazali su da je sve spreno za današnju komemoraciju i ukop žrtava srebreničkog genocida.

Među 71 žrtvom koje će ove godine biti ukopane na kolektivnoj dženazi nalazi se i sedam maloljetnika.

Najmlađa žrtva koja će biti ukupana 11. jula u Potočarima je 15-godišnji Damir (Kemal) Suljić čiji posmrtni ostaci su pronađeni u bratunačkoj masovnoj grobnici Blječeva, a najstarija Alija (Huso) Salihović, rođen 1923. Njegovi posmrti ostaci su pronađeni u masovnim grobnicama Zeleni Jadar i Pusmulići.

Spisak žrtava čiji će posmrtni ostaci danas biti ukopan u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari:

1. Hasanović (Avdulah) Ševket (rođen 1974.)

2. Ćerimović (Mumin) Fadil (1969.)

3. Hasanović (Emin) Rešid (1929.)

4. Husejinović (Uzeir) Bećir (1937.)

5. Osmanović (Šaban) Abdulah (1964.)

6. Šabanović (Mehan) Rasim (1945.)

7. Beganović (Selman) Sabahudin (1976.)

8. Mahmutović (Mahmut) Đemila (1962.)

9. Salkić (Mustafa) Munib (1979.)

10. Harbaš (Salih) Bajro (1947.)

11. Harbaš (Bajro) Adem (1974.)

12. Salihović (Selman) Mirzet (1978.)

13. Salihović (Huso) Alija (1923.)

14. Mehmedović (Mehmed) Sinan (1933.)

15. Osmanović (Ibrahim) Šemso (1929.)

16. Suljić (Kemal) Damir (1979.)

17. Kadrić (Šukrija) Kadrija (1970.)

18. Rizvanović (Salčin) Sejfo (1955.)

19. Mujić (Meho) Hajrudin (1979.)

20. Jašarević (Mujčin) Fikret (1970.)

21. Gabeljić (Rasim) Amir (1965.)

22. Mehmedović (Hasan) Selim (1953.)

23. Osmanović (Omer) Sinan (1940.)

24. Salihović (Mesud) Kemal (1953.)

25. Huremović (Mujo) Ibro (1954.)

26. Malić (Alija) Ibrahim (1938.)

27. Riđić (Husein) Rajif (1951.)

28. Nukić (Sejdalija) Đemal (1979.)

29. Mehmedović (Mustafa) Sulejman (1951.)

30. Memić (Huso) Neđib (1955.)

31. Cvrk (Osman) Behaija (1948.)

32. Hodžić (Ibrahim) Hamed (1957.)

33. Muhić (Ahmet) Hidajet (1966.)

34. Agić (Ćamil) Sadik (1965.)

35. Husić (Mustafa) Muhamed (1972.)

36. Suljić (Suljo) Ramiz (1972.)

37. Efendić (Edhem) Senajid (1960.)

38. Mustafić (Šefik) Vahid (1960.)

39. Mandžić (Salih) Jakub (1958.)

40. Fejzić (Nezir) Zule (1963.)

41. Sulejmanović (Nurko) Aziz (1961.)

42. Smailović (Adil) Omer (1961.)

43. Alić (Mursel) Sead (1969.)

44. Alić (Dahmo) Smail(1967.)

45. Jusić (Jusuf) Sehid (1968.)

46. Mujić (Bekto) Bego (1946.)

47. Jahić (Nedžib) Enver (1977.)

48. Selimović (Hajrudin) Mesud (1979.)

49. Imamović (Mustafa) Zaim (1974.)

50. Imamović (Mustafa) Zejad (1976.)

51. Krdžić (Ibiš) Ejub (1935.)

52. Ademović (Ševal) Šefik (1979.)

53. Mehmedović (Hasan) Hazim (1973.)

54. Mehmedović (Adem) Hasan (1953.)

55. Gabeljić (Ćamil) Džemail (1972.)

56. Hafizović (Mušan) Husein (1963.)

57. Bečić (Mujo) Hakija (1943.)

58. Ćerimović (Mumin) Senahid (1971.)

59. Muminović (Rasim) Ramiz (1957.)

60. Skeledžić (Nezir) Edo (1930.)

61. Jusić (Osman) Bajro (1972.)

62. Omerović (Osmo) Osman (1970.)

63. Mustafić (Šefik) Sakib (1954.)

64. Malagić (Ramo) Šaban (1956.)

65. Turković (Ahmet) Nedžib (1977.)

66. Hasanović (Emin) Abdulah (1939.)

67. Krdžić (Hakija) Junuz (1943.)

68. Suljić (Azem) Fehim (1957.)

69. Junuzović (Sabit) Omer (1959.)

70. Ferhatović (Sabrija) Đemal (1973.)

71. Selimović (Omer) Ibrahim (1969.)

 

 

(N1)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: