Za davanje otkaza radniku poslodavac će morati inspektorima podnijeti i izvještaj

Svaki poslodavac na prostoru Federacije BiH morat će uskoro voditi evidenciju o svakom svom radniku u kojoj će stajati svi opći podaci, od stručne spreme, datuma probnog rada, datuma uključenja u stalni radni odnos, broj dana provedenih na odmoru, broj dana provedenih na bolovanju, piše Večernji list

Razlog za donošenje ovakvog pravilnika leži u činjenici da novi Zakon o radu, koji je stupio na snagu tokom ove godine, treba bitno povećati prava radnika i spriječiti rad “na crno”.

Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim osobama angažiranima na radu predviđeno je kako je poslodavac dužan voditi evidenciju o radnicima (matičnu evidenciju), ali i onu o drugim osobama angažiranim na radu koja, osim općih, sadrži i podatke o aktu na osnovi kojeg ta osoba radi kod poslodavca.

Propisana je i obaveza radnika, odnosno druge osobe angažirane na radu kod poslodavca, da odmah, a najkasnije u roku od osam dana, poslodavcu prijavi svaku promjenu podataka koje je dužan voditi u evidenciji. Nadalje, propisana je svakodnevna obveza vođenja evidencije o radnom vremenu, piše Večernji list

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: