VLADA TK UTVRDILA SMJERNICE I CILJEVE FISKALNE POLITIKE ZA 2011. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Smjernice i ciljeve fiskalne politike u 2011. godini. Jedan od prioriteta ekonomske politike za period 2011-2013. godina je nastavak rstriktivne javne potrošnje na svim nivoma, a što je uslovljeno i Stand by aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom i osnovnim ciljem – održavanje stabilnog fiskalnog sistema i kontrole potrošnje. Očekuje se da će u tom trogodišnjem periodu ekonomija Bosne i Hercegovine polako izaći iz recesije i zabilježiti kontinuirani rast. Odjeljenje za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje je na osnovu toga i projektovalo stope rasta prihoda od indirektnih poreza od 6,8%, 7,0 % i 6,8%.

Prema preliminarnim projekcijama Budžet Tuzlanskog kantona bi u 2011. godini trebao ostvariti 209.677.660 KM prihoda sa Jedinstvenog računa, dok bi općine u Tuzlanskom kantonu trebale ostvariti ukupno 40.075.990 KMKada su u pitanju preliminarne projekcije prihoda sa Jedinstvenog računa za direkcije cesta u narednoj godini Tuzlanski kanton bi trebao dobiti 10.277.726 KM.

Uzimajući u obzir sve dostupne indikatore koji se odnose na projicirani rast bruto društvenog proizvoda od 3,2% može se očekivati da se po osnovu poreza na dobit u narednoj godini ostvare prihodi veći nego u 2010. godini, a s obzirom na porezne olakšice povećanje prihoda po ovom osnovu u narednim godinama očekuje se po stopama od 5,6% i 5,4%.

Preliminarne projekcije ukupnih prihoda vandbudžetskih fondova u FBiH, po osnovu doprinosa za penziono, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti bez ostalih neporeznih prihoda i sredstava finansiranja za 2011. godinu iznose 2 579 miliona KM, što predstavlja rast u odnosu na očekivanja za 2010. godinu za 3,2%.

Projekcije prihoda od poreza na dohodak za 2011. godinu na nivou kantona, uključujući zaostale obaveze po osnvou poreza na plaće, iznose 41 779 030 KM od čega se 27 381 976 KM odnosi na Budžet Kantona, a 14 397 054 KM na budžete općina Tuzlanskog kantona.

Prihodi, primici i finansiranje u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu projicirani su u ukupnom iznosu od 347 418 819,31 KM sa padom od 4,9% u odnosu na plan 2010. godine, dok se za 2012. godinu  predviđa rast od 1,4% a za 2013. godinu rast d 3,4%.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA SEDAM MJESECI 2010.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj Ministarstva finansija o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za prvih sedam mjeseci 2010. godine. U ovom periodu ostvareni su ukupni prihodi i primici od 163 367 385,47 KM dok su rashodi bili 173 550 880,78 KM. Ostvareni deficit od 9 997 498,33 KM u najvećoj mjeri je uslovljen činjenicom da Tuzlanski kanton još uvijek nije dobio sredstva iz Aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom, a u ovogodišnjem Budžetu iz ovog izvora je planirano 28 miliona KM. Ostvareni prihodi i primici manji su za 0,04% u odnosu na isti period prošle godine, a u odnosu na plan za 24%.

Prihodi od poreza u prvih sedam mjeseci ove godine bili su za 2,4% veći u odnosu na isti period prošle godine.

Iz tekuće rezerve je odobreno 127.526,35 KM što je 15% u odnosu na Plan Tekuće rezerve.

ODOBRENO 1.500.000 KM ZA ZBRINJAVANJE RADNIKA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona kojom je odobreno 1 500 000 KM JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Sredstva su odobrena za realizaciju Programa za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali ili ostaju bez posla.

Ovaj Program je usvojio Upravni odbor Službe za zapošljavanje, a početkom septembra saglasnost na Program dala je i Vlada Tuzlanskog kantona.

Prioritet u zbrinjavanju imat će uplata dospjelih, a neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u cilju povezivanja staža radnicima.

Program će se provoditi etapno. U prvoj fazi  prednost pri dodjeli sredstava imat će osobe koje su stekle uslove za penzionisanje i kojima prestaje ili je prestao radni odnos u preduzećima sa većinskim državnim kapitalom i zaposlenici privatizovanih preduzeća, ako je došlo do raskida ugovora o privatizaciji.

Eventualna preostala raspoloživa sredstva moći će se dodjeljivati i privatizovanim preduzećima u kojima su radnici preduzeća većinski vlasnici.

107.000 KM  ZA PROJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA IZ OBLASTI ZAŠTITE OKOLICE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na odluku Ministarstva prostornog uređenja o dodjeli namjenskih sredstava za projekte nevladinih organizacija i javnih ustanova osnovnih škola, a koji se odnose na zaštitu i unapređenje okolice. Sa ukupno 30 000 KM podržani su ekološki projekti 23 nevladine organizacije sa područja Tuzlanskog kantona.

Sa 107 200 KM  bit će podržani projekti 14 osnovnih škola koji se u najvećoj mjeri odnose na uvođenje centralnog grijanja u školskim objektima. Školama su odobreni iznosu u rasponu od 2 000 KM do 12 500 KM.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela 16 odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona. Riječ je o donacijama koje su dobile osnovne i srednje škole u Tuzlanskom kantonu.

U skladu sa, ranije usvojenim, Programom o raspodjeli sredstava planiranih na poziciji „Pomoć vjerskim zajednicama“ Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela pojedinačne odluke kojima se odobravaju sredstva Muftijstvu Tuzlanskom, Katoličkoj crkvi-Franjevačkom samostanu „Sv. Petra i Pavla“ u Tuzli i Župi „Sv. Ante Padovanskog“ u Lukavcu te Eparhiji zvorničko-tuzlanskoj – Crkvenoj opštini tuzlanskoj. Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona ukupno je planirano 100 000 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni odluke kojom je Ministar za boračka pitanja ovlašten da zaključi ugovor o kupoprodaji stana, a čija je kupovina za zbrinjavanje boračke porodice odobrena 2001. godine. Izmijenjenom Odlukom ovlaštenje se odnosi na potpisivanje zemljišnoknjižne izjave na osnovu koje će navedeni stan biti uknjižen u korist Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o izmjenama i dopunama Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2010. godini. Izmjenama su, u skladu sa zahtjevima općina, izvršene unutrašnje preraspodjele planiranih sredstva, čiji ukupni iznos nije promijenje. Inače, planirano je da u ovoj godini u oblast vodoprivrede bude uloženo 6 500.000 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za obnovu, razvoj i povrataka o odobravanju 90.000 KM IZ u BiH, Muftijstvu tuzlanskom. Sredstva su odobrena za realizaciju projekata obnove infrastrukture Islamske zajednice na području Republike Srpske i to u općinama Zvornik, Modriča, Bosanski Šamac, Bratunac, Srebrenica i Bijeljina.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Rješenje Ministra za boračka pitanja Tuzlanskog kantona o imenovanju Komisije za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice. U Komisiju su imenovani predstavnici boračkih saveza i resornog Ministarstva. Rješenjem je utvrđena i visina naknade članovima Komisije koji nisu uposleni u Ministarstvu za boračka pitanja.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Rješenje o imenovanju Komisije čiji je zadatak da preuzme i u roku od 10 dana pregleda, ocijeni i vrednuje zahtjeve podnesene u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uslova i kriterija za raspodjelu sredstava sa pozicije „Kapitalni transferi nižim nivoima vlasti“. Prijedlog raspodjele sredstava Komisija će dostaviti Vladi Kantona na razmatranje.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Uredu za zajedničke poslove za popunu upražnjenih radnih mjesta dva namještenika- referenta- portira recepcionara koja su upražnjena zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa jednog uposlenika i odlaska u penziju jednog uposlenika.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ovog Ministarstva. Vlada je danas dala i saglasnost za popunu radnog mjesta kafe kuharice- higijeničara u Ministarstvu poljoprivrede šumarstva i vodoprivede.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: