Vlada TK dala saglasnost za prijem 60 policajaca i 20 mlađih inspektora

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost  Ministarstvu  unutrašnjih  poslova  Tuzlanskog  kantona  za  popunjavanje upražnjenih radnih mjesta i prijem  u  radni odnos na neodređeno vrijeme 60 uposlenika u činu „policajac“ i 20 uposlenika u činu „mlađi inspektor“.

387.680,00 KM za projekte iz oblasti zaštite okolice u Lukavcu i Gračanici

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluku od dodjeli ukupno 178.500,00 KM Općini Gračanica za projekte iz oblasti zaštite okolice. Za zaštitu dijela kolektorske mreže i regulaciju korita rijeke Sokoluše u Gračanici dodijeljeno je 80.000,00, za utopljavanje sportske sale objekta Osnovne škole “Hasan Kikić” u Gračanici 41.206,72 KM, a za priključak javnih objekata zgrada MUP-a i Zavoda za zapošljavanje u Gračanici na sistem daljinskog grijanja odobreno je 57.293,28 KM.

Također, za projekte zaštite okolice na području općine Lukavac Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je ukupno 209.180,00, i to za utopljavanje objekta zgrade općine u Lukavcu 142.712,20, a za uklanjanje komunalnog otpada i nanosa iz korita potoka Lipovac, koje su prouzročile poplave 66.467,80 KM.

Skoro 170.000 za kapitalne investicije u oblasti pravosuđa

U okviru projekta podrške pravosudnim institucijama na području našeg kantona Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas više odluka o odobravanju finansijskih sredstava za kapitalne investicije u pravosudnim institucijama. Kantonalnom sudu u Tuzli, odobrene su ukupno 33.000,00 KM, i to 10.000,00 KM za nabavku namještaja i 23.000,00 KM za nabavku službenog vozila. Finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM odobrena su Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, na ime zamjene parketa, elektro i vodovodnih instalacija i unutrašnje stolarije. Također, općinskim sudovima u Tuzli, Banovićima, Gradačcu, Gračanici i Živinicama odobrene su po 23.000 KM na ime nabavke službenih vozila.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela i Odluku o izmjeni programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovom izmjenom izvršena je interna preraspodjela sredstava u okviru pozicije Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

 Za projekat izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja u  Čeliću  Vlada TK izdvojila nepunih 120.000 KM

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju 10.065,85 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić. Ova sredstva odobrena su sa budžetske pozicije „Sredstva za utrošak prihoda od koncesija“. Vlada je također, za realizaciju istog projekta, sa pozicije „Sredstva vodnih naknada“ odobrila 108.956,98 KM na ime OeKB glavnica.

 

Usvojena Informacija o monitoringu stanja stjenskog masiva  na tuzlanskom ležištu kamene soli

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o monitoringu stanja stjenskog masiva na tuzlanskom ležištu kamene soli. Kako se u Informaciji navodi, na osnovu do sada prikupljenih i analiziranih podataka tokom implementacije monitoringa može se zaključiti da je nivo podzemnih voda u pukotinsko karstnoj izdani dostigao kvazi prirodni nivo, da je proces konsolidacije krovinskih sedimenata u početnoj fazi, da i dalje traje slijeganje površine terena i da intenzitet ovisi od tehnogenih aktivnosti. Inženjersko-geološki procesi na površini su saglasni s podacima geodetskog monitoringa. Unutar jame Tušanj u zoni proloma, međukomornih stubova i području krovinskih sedimenata zahvaćenih slijeganjem uslijed nekontrolisane eksploatacije dešava se proces preraspodijele napona koji se prati seizmološkim mjerenjima, a registrovani potresi kao posljedica rasterećenja „masiva“ su na granici osjetljivosti opreme. Krajnji zaključak u informaciji je da se proces trajne obustave eksploatacije prema dostupnim podacima odvija u skladu sa očekivanjima.

Cilj monitoringa je ostvarivanje direktnog uvida i kontrole reakcije površine terena prouzrokovane eliminacijom deficita čvrstih masa zbog prestanka eksploatacije soli i promjene bilansa tečnih masa, izraženog preko porasta nivoa podzemnih voda u ležištu.

U cilju trajnog otklanjanja uzroka slijeganja terena u Tuzli, kao sigurnosna mjera prvo je obustavljena eksploatacije kamene soli u jami Tušanj (2002-2005. godine). Nakon ovih aktivnosti pristupilo se planskoj obustavi eksploatacije slane vode metodom nekontrolisanog izluživanja iz tuzlanskog ležišta kamene soli.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 5.000,00 KM Kantonalnoj upravi civilne zaštite TK na ime nabavke kompjuterske opreme.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 20.000,00 KM Sportskom savezu Tuzlanskog kantona, povodom odigravanja utakmice muške košarkaske reprezentacije BiH sa reprezentacijom Rusije koja će se, u okviru kvalifikacija za Evropsko košarkaško prvenstvo prvenstvo odigrati 10. septembra 2016. godine u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na odluku o odobravanju 2.000,00 KM Crvenom križu Tuzlanskog kantona na ime refundacije izdataka za podršku obilježavanja 21. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016 – 2020. godina za period januar – juni 2016. godine. Prema Izvještaju za prvih 6 mjeseci realizacije kompletirano je 5 mjera/aktivnosti. Započete su i trenutno se nalaze u fazi realizacije 72 mjere/aktivnosti, a realizacija njih 19 još uvijek nije započeta. Ovaj Izvještaj ima za cilj da pokrene sve bitne aktere na razmišljanje i doprinese boljem donošenju odluka o realizaciji strateških prioriteta ekonomskog, društvenog razvoja i zaštite i unaprjeđenja okoliša i prostora, u okviru 5 definisanih strateških ciljeva. Ukupno planirana sredstva za realizaciju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona su 346.971.980 KM, za ukupno 45 mjera u svim sektorima. Finansijski najveće mjere su predviđene u okviru strateškog cilja usmjerenog na ekonomski razvoj u iznosu od 191.715.151 KM pri čemu pak najveća ulaganja su planirana u sektor poljoprivrede i izgradnju transportne infrastrukture. Ukupan planirani iznos za realizaciju Strategije razvoja iz Budžeta Kantona je na nivou od cca 141 milion KM za svih 5 godina ili u prosjeku 28 miliona godišnje. Taj iznos je prihvatljiv sa aspekta Budžeta Kantona jer predstavlja u prosjeku oko 10% prosječnog godišnjeg Budžeta Tuzlanskog kantona, navodi se u Izvještaju. Planom implementacije za 2016. godinu predviđeno je provođenje 28 mjera i 30 aktivnosti za koje su planirana sredstva ukupne vrijednosti u iznosu od 54.553.742 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas izmjene i dopune Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u organima uprave, kao i Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja. Ovim izmjenama i dopunama usklađeni su procenti pripadajuće naknade za korištenje vlastitog vozila za službeno putovanje, sa Uredbom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja vlade tuzlanskog kantona, i to tako da se dosadašnja naknada u visini 25% cijene litra benzina po prijeđenom kilometru smanjuje na 15% i utvrđuje definicija naknade privatnog vozila za službena putovanja, kao i način obračuna naknade, što do sada nije bilo definisano.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas tekst protokola usaglašen između predstavnika Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ureda za zakonodavstvo, te Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Tuzlanskog kantona o pregovorima za zaključivanje kolektivnog ugovora za djelatnost kulture u Tuzlanskom kantonu, uz uslov da osnov za pregovore mogu biti isključivo Zakon o radu, Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju i Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, kao i uslov da Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Tuzlanskog kantona obezbjedi ovlaštenje da potpisuje granski kolektivni ugovor za djelatnost kulture na cijelom teritoriju Tuzlanskog kantona, a ne isključivo za institucije kulture koje se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona, obzirom da se u tom slučaju ne bi radilo o granskom nego pojedinačnom kolektivnom ugovoru.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja na prijem uposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, za upražnjeno radno mjesto  stručni saradnik za prijevoz putnika. Od decembra 2014. godine, od kako je uposlenik napustio državnu službu, značajno je otežan rad ovog dijela Ministarstva, a zbog velikog broja predmeta koji se rješavaju neophodno je izvršiti popunjavanje upražnjene pozicije.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o napretku Vlade Tuzlanskog kantona po pitanju realizacije Reformske agende za BiH, za period 01.04. – 30.06.2016. godine. Akcioni plan Tuzlanskog kantona za realizaciju Reformske agende sadrži 71 aktivnost koje će se provoditi u trogodišnjem periodu. U  izvještajnom  periodu  april – jun 2016. godine,  Vlada je aktivno  radila na  47  aktivnosti,  od  čega je 8 aktivnosti završeno, 10 aktivnosti  se  realizuje  kontinuirano,  a  za  29  aktivnosti  realizacija je u toku. Od septembra 2015. godine, kada je dala saglasnost za provedbu Akcionog plana, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je do danas provela 17 od ukupno 61 aktivnost što čini 28%. Kada je u pitanju državni nivo, povođenje Reformske agende se kreće u iznosu nešto većem od 50% (18 od 33 aktivnosti).

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: