Vlada TK-a u prošloj godini izdvojila 7,5 miliona KM za porodiljsko odsustvo

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva za rad i socijalnu politiku za 2009. godinu, koje je bilo  nosilac izrade Strategije zapošljavanja do 2013. godine u Tuzlanskom kantonu. S obzirom na izražene probleme u oblasti zapošljavanja u prošloj godini provođene su brojne aktivnosti u saradnji sa kantonalnom Službom za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Inače, od 2003. godine do 2009. u Tuzlanskom je kantonu bio evidentat rast broja zaposlenih. Od 68 794 zaposlena koliko ih je bilo u decembru 2003. godine ovaj broj je narastao do 83.423 zaposlena koliko je bilo zaposlenih u decembru 2008. godine.

Nažalost, usljed ekonomske krize koja je pogodila i Bosnu i Hercegovinu u toku 2009. godine broj zaposlenih smanjen je za oko 2.000 osoba. Na kraju prošle godine evidentirano je 89.250 nezaposlenih osoba, što je za oko 3.500 osoba više u odnosu na kraj 2008. godine odnosno 3,96%. U toku prošle godine na evidenciju Službe je prijavljeno ukupno 24.620 osoba, dok je sa evidencije brisano ukupno 21.081 osoba.

U prošloj godini nastavljen je projekat dodjele sredstava za doobuku nezaposlenih osoba. Na raspolaganju je bilo nešto više od 160.000 KM ali nažalost nije bilo zainteresovanih privrednih društava koja ispunjavaju uslove za dodjelu ovih sredstava. Inače, u okviru ovog projekta koji je započet 2008. godine realizovano je oko 230.000 KM. Sredstva je dobilo osam privrednih društava za doobuku 50 osoba.

U prošloj godini nastavljen je i projekat „Centar za osposobljavanje stručnih radnika za razvoj i implementaciju programa aktivne politike zapošljavanja, program sufinansiranja zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva, zapošljavanja i samozapošljavanja Roma, zapošljavanja i samozapošljavanja povratnika.

U 2009. godini završen je i rad Komisije za implementaciju člana 143 Zakona o radu, odnosno završeno je svih 1.758 predmeta koliko je ova komisija imala kada je započela sa radom.

Kada je u pitanju socijalna zaštita i zaštita porodica sa djecom ova podrška pružana je kroz stalnu novčanu pomoć, novčanu naknadu za njegu i pomoć od strane drugog lica i druge vrste materijalne pomoći. Za stalnu novčanu pomoć za 2.953  korisnika u prošloj godini je izdvojeno 4,5 miliona KM, a za naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica za 269 korisnika izdvojeno je 380.000 KM. Za jednokratne i druge novčane pomoći izdvojeno je 696.500 KM.

Za naknadu za smještaj u drugu porodicu za odrasla lica u prošloj godini iz Budžeta Tuzlanskog kantona izdvojeno je 217.000 KM, za smještaj djece u drugu porodicu 1,4 miliona KM, a za smještaj djece i odraslih u ustanove socijalne zaštite 2,3 miliona KM.

Rad Dječijih sela u Lukavcu i Gračanici sufinansiran je sa 169.321 KM. Za civilne žrtve rata iz Budžeta Tuzlanskog kantona u prošloj godini je izdvojeno 1,6 miliona KM.

Posredstvom Ministarstva za rad i socijalnu politiku u prošloj je godini zdravstveno bilo osigurno 4.972 lica, za što je izdvojeno 550.403 KM.

Za dječiji dodatak u prošloj godini isplaćeno je 1.159.313 KM, a za naknadu za porodiljsko odsustvo 7 638 852 KM. Za subvencioniranje troškova prijevoza učenika i studenata Ministarstvo za rad i socijalnu politiku izdvojilo je 453.700 KM.

Za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe u prošloj godini je izdvojeno 778.400 KM od čega su najznačajnija sredstva 456.000 KM izdvojena za Merhametovu narodnu kuhinju „Imaret“.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.