Vlada FBiH saglasna da penzije budu isplaćivane do petog u mjesecu

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na današnjoj sjednici u Mostaru, donijela više zaključaka koji se odnose na zahtjeve penzionerskih udruženja u Federaciji BiH. Vlada je saglasna da do petog u mjesecu budu osigurana sredstva raspoloživa za isplatu penzija.

Prihvatljiv je i bit će sastavni dio novog Zakona o PIO-u zahtjev za garancije za isplatu penzija na postojećem nivou, bez obzira na priliv sredstava od doprinosa – trezorski način poslovanja.

Nakon dodatnih razmatranja zahtjeva da u novom zakonu bude propisan rast penzija prema troškovima života, odnosno rastu plaća u Federaciji BiH, zaključeno je da on, prvenstveno, nije povoljan za penzionere, kao ni FBiH, i zato ovaj parametar ne omogućava uvijek rast penzija (u prošloj godini smo imali deflaciju i troškovi života su padali, te se takav podatak ne objavljuje u zvaničnim statističkim podacima, a vezivanje za rast plaća je nerealno i nepouzdano).

Radi toga je predložena općeprihvaćena formula, tzv. Švicarski model, prema kojoj se penzije usklađuju na godišnjem nivou i to prema podacima u Federaciji BiH u prethodnoj godini. To usklađivanje se vrši prema procentu koji predstavlja rezultat zbira porasta stope realnog BDP-a i inflacije podijeljenom s dva(formula BDP+inflacija/2).

Zahtjev za osiguranje isplate posmrtnina porodicama umrlih penzionera je u cijelosti prihvaćen i ugrađen u tekst nacrta zakona. U skladu s finansijskim mogućnostima, prihvatljiv je i zahtjev za osiguranje sredstava za rehabilitaciju bolesnih i najugroženijih penzionera. U novi zakon će biti ugrađena odredba koja će stvoriti osnov za primjenu dosadašnje prakse banjske rehabilitacije, uz napomenu da će se ta materija biti razrađena posebnim pravilnikom.

Što se tiče zahtjeva za oslobađanje plaćanja poreza i doprinosa na sredstva koja se prikupljaju od članarine penzionera, stav Vlade je da se odmah pristupi sačinjavanju izmjena zakona koji regulira ovu materiju, kako bi bio stvoren osnov da udruženja penzionera budu oslobođena plaćanja poreza i doprinosa na ukupne prihode ostvarene, isključivo, po osnovu članarina, što isključuje prihode doznačene iz budžeta ili vanbudžetskih fondova.

U vezi sa zahtjevom za povećanje penzija za deset posto svim penzionerima penzioniranim do 31. jula 1998. godine, Vlada Federacije BiH je saglasna da se to razmatra u saradnji sa Savezom udruženja penzionera, nakon što bude stabiliziran Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno kada budu stečene potrebne finansijske mogućnosti.

Fena

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: