Utvrđene izmjene boračkog zakona

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je izmjene i dopune osnovnog federalnog boračkog zakona (Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica) predvidjevši, između ostalog, brisanje dosadašnje odredbe prema kojoj su članovi porodica branilaca morali svoje nestale članove proglašavati mrtvim da bi ostvarili određene zakonske novčane naknade.

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata Salko Bukvarević na pres-konferenciji tokom današnje sjednice Vlade je naveo još jednu predviđenu izmjenu dosadašnjeg zakona – da ratni vojni invalid branilac može i u upravnom postupku dokazivati okolnosti ranjavanja i stečenog invaliditeta te da će osim vojne dokumentacije i ta rješenja biti relevantna za ostvarivanje određenih zakonskih prava.

Na pres-konferenciji tokom sjednice Vlade novinarima se obratio i ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara govoreći o tačkama dnevnog reda iz njegovog resora.

Vlada je odobrila uredbu o poslovima tehničke zaštite koja se odnosi na zaštitu ljudi i imovine putem videonadzora, alarma i drugih tehničkih sistema.

Propisani uređaji koriste se isključivo radi štićenih objekata, ljudi i imovine, nipošto ugrožavajući privatnost drugih, rekao je ministar.

Novina su kazne do 10.000 KM propisane za nepoštivanje pravila.

Čampara je kazao da je Vlada danas upoznata o informaciji o predviđenoj racionalizaciji, odnosno spajanju određenih federalnih institucija u slučajevima kad je to moguće, u ovom slučaju o pridruživanju Civilne zaštite Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova.

Model za to će razmotriti Ministarstvo pravde te federalne uprave policije i Civilne zaštite, rekao je Čampara.

Vlada je također upoznata o Informaciji o realizaciji jedinstvenog matičnog registra, koji se, naveo je ministar, kao posebna elektronska baza o svim ličnim podacima vodi od 12. maja 2015. godine, potpuno uvezana s Agencijom za zaštitu ličnih podataka.

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost za upošljavanje 25 policijskih službenika u Federalnu upravu policije mada je do kraja godine na snazi moratorij na nova zapošljavanja u federalnim institucijama.

Ovdje je slučaj specifičan i zbog toga što će tek početkom 2017. godine ova upošljavanja iziskivati novčane efekte, rekao je ministar.

Fena

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.