UTVRĐENA POZITIVNA LISTA LIJEKOVA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Ovom Odlukom utvrđena je Pozitivna lista lijekova Tuzlanskog kantona koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Pozivitvnu listu čine dvije liste, i to „A lista lijekova“ što su lijekovi čiju cijenu u cijelom iznosu snosi Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, odnosno lijekovi za koje nije moguće utvrđivati učešće osiguranika u nabavci lijeka, i „B lista lijekova“, odnosno lijekovi sa učešćem Zavoda u procentualnom iznosu određenom odlukom Vlade Kantona.

Naime, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o Listi esencijalnih lijekova lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u kojoj je utvrđena obaveza kantona da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke usaglase pozitivne liste lijekova kantona sa Federalnom esencijalnom listom lijekova, i to obavezno sa „A listom lijekova“ i fakultativno sa „B listom lijekova“. Vlada Tuzlanskog kantona je na prijedlog Ministarstva zdravstva svojedobno donijela Odluku o listi lijekova koji se izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvnog osiguranja Tuzlanskog kantona, koja sadrži generičku listu lijekova sa usaglašenim cijenama lijekova, a kojom je utvrđeno da će Ministarstvo zdravstva na temelju ove i federalne odluke, pripremiti Pozitivnu listu lijekova Tuzlanskog kantona, koju će donijeti Vlada Tuzlanskog kantona, što je danas i učinjeno.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela i Zaključak kojim se od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine traži da po hitnom postupku donese izmjene Odluke o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine i to u dijelu “cijene lijekova” za koje proizvođači lijekova u pregovaračkom postupku sa Federalnim ministarstvom zdravstva nisu potvrdili pristanak za utvrđene cijene, a radi se o vitalnim lijekovima koji nemaju adekvatnu zamjenu na tržištu Bosne i Hercegovine, te da Vlada razmotri mogućnost da cijene lijekova utvrđene Federalnom Odlukom budu maksimalne a ne fiksne cijene lijekova za određeni generički naziv, oblik, jačinu i pakovanje lijeka. Također, zbog činjenice da su bolesti respitatornog sistema jedna od vodećih bolesti na području Tuzlanskog kantona, a grupa lijekova za liječenje astme, koja nema adekvatnu zamjenu na tržištu, za koje proizvođač nije pristao na cijenu utvrđenu Federalnom odlukom lijekovi, Vlada Tuzlanskog kantona privremeno prihvata ponuđene cijene lijekova. Svojim Zaključkom Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona da u roku od 90 dana pokrene proceduru radi popune Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona, a o preduzetim aktivnostima informiše Vladu Tuzlanskog kantona.

OSTALE ODLUKE

Na danas održanoj 46. Redovnoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o izmjeni odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.  Naime, u „A listi“ lijekova pogrešno je bila upisana cijena jednog od lijekova što je ispravljeno danas donesenim izmjenama.

Sa trinaest uzdržanih glasova Vlada Tuzlanskog kantona nije podržala Prijedlog za imenovanje policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas više rješenja o imenovanju predsednika i članova školskih odbora u 7 osnovnih škola i JU Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: