UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA TK-a

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona.

Prijedlogom Zakona, između ostalog, uspostavlja se novi pravni status Uprave policije, koja bi trebala u narednom periodu funkcionisati kao kantonalna uprava u sastavu Ministarstva.  Kada je u pitanju budžetski status Uprave policije Prijedlogom je predviđeno da ova uprava ima vlastita budžetska sredstva za operativne potrebe, čime će se unaprijediti operativna samostalnost uprave, policije, a ministru unutrašnjih poslova dati su i odgovarajući mehanizmi za vršenje nadzora nad radom policije. U okviru Uprave policije planirani su Ured policijskog komesara, Sektor za informatku, telekomunikacije i analitiku, Sektor uniformisane policije, Sektor krim policije i policijske uprave.

Upravom policije rukovodi policijski komesar koji za svoj rad odgovara ministru i Vladi Kantona.

Prijedlogom Zakona predviđeno je da Skupština Tuzlanskog kantona na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona imenuje Nezavisni odbor koji upravlja procesom izbora i smjene policijskog komesara, te vrši nadzor nad njegovim radom.

Prijedlogom je predviđeno da se Nezavisni odbor sastoji od sedam članova i to pet predstavnika iz reda građana koji nisu zaposleni u bilo kojem policijskom tijelu u Bosni i Hercegovini, jedan državni službenik, koji nije zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili Upravi policije i jedan član koji više nije aktivni policijski službenik.

Sastav Nezavisnog odbora će odražavati nacionalni sastav stanovništva na teritoriji Kantona, prema popisu stanovništva iz 1991. godine.

Kada je u pitanju izbor policijskog komesara, zakonom je predviđeno da se ovaj postupak provodi javnim konkursom, a jedan od uslova za imenovanje na ovo radno mjesto je da kandidat ima najmanje tri godine radnog iskustva u činu glavnog inspektora ili višem činu te da ne ispunjava ulove za penzionisanje predviđene zakonom u toku mandata policijskog komesara. Inače, policijski komesar se bira na mandat od četiri godine i može se obnoviti samo jednom uzastopno. Konačno imenovanje policijskog komesara, na prijedlog Nezavisnog odbora i Ministra unutrašnjih poslova vrši Vlada Tuzlanskog kantona.

Prijedlogom Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona utvrđuje se i način  pokretanja postupka i odlučivanja o smjeni policijskog komesara, način vođenja disciplinskog postupka, povrede službene dužnosti za koje je odgovoran policijski komesar, organi za vođenje disciplinskog postupka, postupak osnivanja Odbora za žalbe građana, njegova nadležnost, sastav, mandat, izbor i imenovanje, kvalifikacioni kreiteriji te način smjenjivanja članova Odbora.

Prijedlogom Zakona se utvrđuje i ko su uposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova te kojim propisom se reguliše status uposlenika Ministarstva, međusobni odnosi, saradnja i pružanje pomoći između Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva sigurnosti, ostalih ministarstava unutrašnjih poslova i drugih policijskih organa u BiH.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: