Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj je sjednici u Sarajevu utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine.

Izmjena se odnosi na tehničku korekciju podataka koji se odnose na iskazivanje duga Rudnika “Kreka” za PIO i porez na plaću. Uz ovo, izmjenom Zakona verifikovan je stvarni dug po osnovu doprinosa za PIO i poreza na plaću za rudnike “Banovići”, “Kakanj” i “Tušnica”.

Vlada FBiH donijela je i Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za veterinarstvo” utvrđenog Budžetom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 2.500.000 KM. Ovim programom će biti finansirano provođenje mjera za sprječavanje širenja i za iskorjenjivanje zaraznih bolesti.

Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta odobren je utrošak budžetskih sredstava namijenjenih realizaciji Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“. Na ovaj način je omogućeno da 2.000.000 KM bude plasirano putem Razvojne banke Federacije BiH, na revolving osnovi i s rokom otplate od sedam godina.

Federalna vlada dala je saglasnost za dodjelu 1.700.000 konvertibilnih maraka za potrebe izgradnje kanalizacije i postrojenja za tretman otpadnih voda u Bihaću, te za realizaciju ovog zaključka zadužila Fond za zaštitu okoliša FBiH.

Realizirajući zaključke s prošle sjednice, Federalna vlada donijela je devet odluka o odobravanju izdvajanja ukupno 450.000 KM iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2016. u svrhu finansijske pomoći institucijama i manifestacijama iz oblasti kulture.

Današnjim zaključkom Vlade FBiH je raniji rok do kojeg ne smije biti novih primanja državnih službenika i namještenika, odnosno sklapanja ugovora o djelu, s 31.3.2016. produžen do 30.6.2016. godine, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: