UTVRĐEN NACRT BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2012. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Nacrtom su planirani ukupni prihodi u iznosu od 339.870.608, 21 KM, a rashodi i izdaci u iznosu od 343.100.246,43 KM. Primici od inostranog zaduživanja, podrška iz sredstava MMF-ovog Stand by aranžmana iznosi 44.231.899,00 KM,  a koliko iznosi i akumulirani procijenjeni deficit.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila i nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Ovim Zakonom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja i garancija, upravljanje javnim dugom, te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, te ovlaštenja Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva finansija i ministra finansija u izvršavanju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, kazne za neizmirenje obaveza, te druga pitanja u izvršavanju Budžeta.

 

Veći stepen kontrole komunalnog reda, odnosno veći stepen kvaliteta okolice

 

Također, utvrđen je i nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima. Osnovni razlog donošenja ovog Zakona jeste potreba da se preciznije urede položaj i nadležnosti komunalnog redara, u smislu njegovih ovlaštenja koja se odnose na specifičan segment inspekcijskog nadzora – kontrolu komunalnog reda. Ovim izmjenama se postiže i veći stepen kontrole komunalnog reda, odnosno, u konačnici, veći stepen kvaliteta okolice, u smislu organizovanijeg  prikupljanja i deponovanja otpada, onemogućavanje nastanka divljih deponija, veći stepen ukupne komunalne čistoće i sl. Sljedeći razlog je jače naglašavanje obaveza davalaca komunalnih usluga u izvršavanju njihovih obaveza (u smislu otklanjanja posljedica njihovih intervencija) uvođenjem sankcije za određeno ponašanje, te pojačavanjem obaveze korisnika komunalne usluge za zaključenje ugovora o korištenju konkretne usluge pod prijetnjom prekršajne sankcije.

Još jedan od razloga je potreba uvođenja prekršajne sankcije za korisnike komunalnih usluga snabdijevanja pitkom vodom, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, snabdijevanja toplotnom energijom i održavanja čistoće, koji ne izvršavaju obavezu plaćanja cijene komunalne usluge, na koji način će se postići veći stepen naplativosti komunalnih usluga, što treba doprinijeti podizanju kvaliteta usluga i proširenju kapaciteta komunalnih preduzeća.

 

 

Utvrđen prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o radu

 

Vlada TK je na današnjoj sjednici utvrdila prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o radu koji je donijela Skupština Tuzlanskog kantona 2000-te godine. Od stupanja na snagu navedenog Zakona isti se u praksi veoma rijetko ili skoro nikako nije primjenjivao, a sve iz razloga što su navedenim Zakonom preuzete, odnosno prepisane odredbe Federalnog Zakona o radu („Službene novine FBiH“, br: 43/99,32/00 i 29/03) koji se u praksi jedini primjenjivao kako od inspekcijskih organa, tako i od privrednih društava, javnih ustanova i ostalih organa i institucija. Polazeći od činjenice da nije riječ o obimnom i složenom Zakonu, isti je upućen na razmatranje i donošenje po skraćenom postupku.

Izmjena Uredbe o  plaćama i naknadama plaća policijskih službenika Tuzlanskog kantona

 

Analizom plaća policijskih službenika kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji BiH, došlo se do zaključka da su plaće policijskih službenika u činu stariji policajac i policajac Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona među najnižim plaćama u Federaciji BiH. U cilju izjednačavanja plaće i popravljanja materijalnog položaja navedenoj kategoriji policajaca,  Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Uredbu o izmjeni Uredbe o plaćama i naknadama plaća policijskih službenika Tuzlanskog kantona, i ista će se primjenjivati od 1. aprila 2012. godine.

 

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program raspodjele dijela sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2012. godinu u iznosu od 30.000,00 KM, koje će biti raspoređene Centru za socijalni rad općine Tuzla, a ostatak sredstava će se rasporediti posebnim Programom nakon usvajanja Budžeta TK za 2012. godinu, a u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta za 2012. godinu

 

 

Vlada TK je danas donijela i Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Tekuća rezerva“  Rukometnom klubu  «Gradačac» Gradačac  u iznosu od 4.000,00 KM za sufinansiranje  učešća u Euro ligi – 1/8 EHF Challenge Cup-u koji se održao od 11.02.-18.02.2012. godine.

 

Takođe je donesena i Odluka o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa radi popunjavanja upražnjenih pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“.

 

Vlada TK donijela je Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla na period od 4 godine, kao i Rješenje o prestanku mandata Školskih odbora u 18 osnovnih i srednjih škola, te je imenovala privremene Školske odbore na period najduže do 90 dana, također u 19 osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: