Usvojena Odluka o budžetu Općine Kalesija za 2015. godinu

Općinsko vijeće Kalesija je na 22.redovnoj sjednici usvojilo Odluku o budžetu Općine Kalesija za 2015. godinu, u iznosu od 8 miliona i 560 hiljada KM, što je manje za 864 hiljade KM u odnosu na ovogodišnji budžet.

Nakon usvajanja Odluke o budžetu, usvojena je i Odluka o izvršenju budžeta za 2015.godinu, kao i Programi rada Općinskog vijeća, načelnika i pravobranilaštva.

Prihvaćeni su i Programi rada za 2015. godinu kalesijskih javnih ustanova i preduzeća, čiji je osnivač Općina Kalesija (JU “Centar za socijalni rad” Kalesija, “Gradska biblioteka” Kalesija,  JZU “Dom zdravlja” Kalesija,  JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija, JP «Vodovod i kanalizacija Kalesija» Kalesija,  JP «Veterinarska stanica» Kalesija,  KP «Komunalac» DD Kalesija).

Vijećnici su usvojili i zaključke u kojima podržavaju zaključak Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine TK-a,  da se poljoprivrednici oslobađanje plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta za 2014. god., zbog pretrpljenih šteta u poljoprivredi, koje su nastupile usljed prirodne nesreće, ali da se plaćanja oslobode samo oni poljoprivrednici koji su izmirili obaveze plaćanja zakupa. Drugim zaključkom Općinsko vijeće je zatražilo da nadležne institucije preduzmu zakonom propisane mjere za naplatu korištenja zemljišta od poljoprivrednika koji su koristili državno zemljište, a još uvijek nisu izmirili svoje obaveze i da se s takvima raskinu ugovori. Treći zaključak po ovom pitanju je bio da općinski  pravobranilac prati provođenje ovih zaključaka i tome obavijesti Općinsko vijeće.

 

IZ MINUTE U MINUTU 

14:20 – Vjećnici su prihvatili Programe rada kalesijskih javnih ustanova i preduzeća za 2015. godinu , nakon čega je završena 22.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

14:15 – Općinsko vijeće je usvojilo Program rada Općinskog vijeća, načelnika i pravobranilaštva za 2015. godinu

14:06 – U nastavku sjednice Općinsko vijeće je bez rasprave usvojilo Odluku o izmjenama Odluke izbora članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Plana parcelacije “Industrijska zona” Kalesija.

13:56 –  Sa 24 glasa ZA i sa jednim suzdržanim glasom usvojen budžet Općine Kalesija za 2015. godinu, kao i Odluka o izvršenju budžeta za 2015. godinu.

Budžet Općine Kalesija za narednu godinu iznosi 8 miliona i 560 hiljada KM, što je manje za 864 hiljade KM u odnosu na ovogodišnji budžet. Razlozi umanjenja budžeta se prije svega ogledaju u manjim procjenama grantova sa viših nivoa vlasti. Što se tiče značajnih kapitalnih ulaganja za narednu godinu, najviše novca bit će utrošeno za nastavak gradnje Gradske dvorane u Kalesiji u iznosu od 515 hiljada KM, dok će za projekat izgradnje kanalizacione mreže iz budžeta biti izdvojeno 500 hiljada KM. Za izgradnju vodovoda u naseljenim mjestima Babajići i Kundakovići planirano je 210 hiljada KM, dok će se po 100 hiljada maraka izdvojiti za  hidrogeološka istraživanja pitkih podzemnih voda, adaptaciju objekata po mjesnim zajednicama i gradnju zgrade za potrebe JP „Vodovod i kanalizacija“ – Kalesija. Isti iznos planiran je i za asfaltiranje lokalnih puteva na području općine Kalesija. Sportsta udruženja će i u 2015.godini imati na raspolaganju 170 hiljada KM, dok će za stipendiranje učenika i studenta, kao i prošle godine, biti namijenjeno 90 hiljada KM.

13:30 – Nakon nekoliko pauza i međustranačkih usaglašavanja nastavljena je sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Općinsko vijeće Kalesija je na ovoj sjednici usvojilo zaključke u kojima podržava zaključak Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine TK-a,  da se poljoprivrednici oslobađanje plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta za 2014. god., zbog pretrpljenih šteta u poljoprivredi, koje su nastupile usljed prirodne nesreće, za one poljoprivrednike koji su izmirili obaveze plaćanja zakupa. Drugim zaključkom Općinsko vijeće je zatražilo da nadležne institucije da preduzmu zakonom propisane mjere za naplatu korištenja zemljišta od poljoprivrednika koji su koristili državno zemljište, a još uvijek nisu izmirili svoje obaveze i da se s takvima raskinu ugovori. Treći zaključak po ovom pitanju je bio da općinski  pravobranilac prati provođenje ovih zaključaka i tome obavijesti Općinsko vijeće.

11:00 – Općinskom vijeću Kalesija obratio se novoimenovani vršilac dužnosi načelnika općine Kalesija, Salmir Avdibašić, koji se zahvalio vijećnicima na izboru i naglasio da će u ovom periodu nastojati savjesno i odgovorno obnašati povjerenu dužnost.

Salmir Avdibasic - v.d. nacelnika Opcine Kalesija

Prilikom rasprave po prijedlogu dnevnog reda, Muhamed Osmanović je zatražio da se sa ove sjednice vijeća skinu Odluka o budžetu, izvršenju budžeta i Program rada općinskog načelnika za 2015. Godinu. Međutim, Abdulah Gutić, kao ovlašteni predlagač nije prihvatio ovaj prijedlog, tako da je dnevni red usvojen u predloženoj formi.

10:00 Počela je sjednica 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija, na čijem se dnevnom redu nalazi osam tačaka dnevnog reda.

 

Dnevni red:

  1. Razmatranje i donošenje Odluke o budžetu općine Kalesija za 2015. godinu.
  2. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2015.godinu.
  3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke izbora članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
  4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju I provođenju Plana parcelacije “Industrijska zona” Kalesija.
  5. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog vijeća Kalesija za 2015. godinu.
  6. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog načelnika za 2015. godinu.
  7. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog pravobranilaštva Kalesija za 2015.godinu.
  8. Razmatranje i usvajanje Programa rada za 2015.godinu  a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija, b) Gradska biblioteka” Kalesija, c) JZU “Dom zdravlja” Kalesija, d) JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija, e) JP «Vodovod i kanalizacija Kalesija» Kalesija, f) JP «Veterinarska stanica» Kalesija, g) KP «Komunalac» DD Kalesija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: