USVOJENA INFORMACIJA O PRIPREMLJENOSTI ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE PUTEVA U TUZLANSKOM KANTONU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva, na području Tuzlanskog kantona u sezoni 2010/2011. godina koju je pripremila Kantonalna uprava civilne zaštite.

Informacija je pripremljena na osnovu informacija općinskih službi civilne zaštite, Direkcije cesta Tuzla i JP Direkcija cesta Federacije BiH.

Pripremljenost i način organizovanja za zimsko održavanje puteva, koji su u nadležnosti općina se razlikuje od općine do općine, ali, konstatovano je, preduzete su sve neophodne mjere da se najvažniji poslovi, u vezi sa zimskim održavanjem puteva obave što efikasije.

Direkcija cesta Tuzla završila je na vrijeme potpisivanjem ugovora sa firmama koje su ponudile najpovoljnije uslove za izvršenje radova na zimskom održavanju 20 regionalnih puteva na području Tuzlanskog kantona. I Direkcija cesta Federacije BIH blagovremeno je sklopila ugovore za zimsko održavanje 9 magistralnih puteva na području Tuzlanskog kantona sa četiri firme koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom i drugim sredstvima za navedene poslove.

Procjena je da, ukoliko poslovi budu obavljeni u skladu sa ugovorenim obavezama i u uslovima normalnog intenziteta sniježnih padavina, neće biti većih problema u odvijanju saobraćaja na lokalnim, regionalnim i magistralnim putevima, na području Tuzlanskog kantona.

U slučaju izuzetno obilnih sniježnih padavina, kada redovne snege nisu u stanju održavati normalnu prohodnost puteva sve službe civilne zaštite su izvršile odgovarajuće pripreme za angažovanje pripadnika struktura civilne zaštite i građana u mjesim zajednicama da se takvo stanje prevazilazi.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: