USVOJEN NACRT BUDŽETA OPĆINE KALESIJA ZA 2012. GODINU

Općinsko vijeće Kalesija je na 30.redovnoj sjednici usvojilo je Odluku o utvrđivanju datuma i događaja značajnih za općinu Kalesija i Odluku o promjeni statusa nepokretnosti u općoj upotrebi. Na ovoj sjednici donesene su Odluke o davanju na korištenje poslovnih prostorija u objektu Doma mladih u Kalesiji. Prostorije u ovom objektu dodijeljene su na korištenje Sportskom i nogometnom savezu, KUD-u Halisije i Preporodu Kalesija. Također, prihvaćen je Nacrt budžeta općine Kalesija za 2012. godinu u iznosu od 7.miliona i 814. hiljada KM. Nakon usvajanja, Nacrt budžeta će biti upućen na javnu raspravu u trajanju od 30 dana, na kojoj će građani kalesijske općine imati priliku dati svoje mišljenje na predloženi Nacrt budžeta općine Kalesija za narednu godinu. Poslije provedene javne rasprave uslijedit će okrugli stol, na kojem će predstavnici parlamentarnih stranaka, koje participiraju u općinskom vijeću, pokušati usaglasiti Prijedlog budžeta o kojem bi se vijeće trebalo izjasniti na decembarskoj sjednici.  Na ovoj sjednici usvojeni su i Izvještaji o radu upravnih i nadzornih odbora  za prošlu godinu javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač općina Kalesija. Jedini izvještaj koji nije dobio potreban broj glasova bio je Izvještaj o radu  Upravnog odbora JP “Veterinarska stanica” – Kalesija, za čiji izvještaj je glasalo 15 vijećnika, 3  vijećnika su bila protiv,  a 1 vijećnik je bio suzdržan prilikom izjašnjavanja. Općinsko vijeće Kalesija prihvatilo je i Nacrt zakona o javnom okupljanju na području TK-a.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: