USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PRVIH PET MJESECI 2010. GODINE

USVOJENA ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA U TUZLANSKOM KANTONU U 2009. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Analizu zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2009. godini.

Stopa prirodnog priraštaja na području Tuzlanskog kantona u prošloj godini bila je 2,4 promila i u većini općina je bila nepovoljna. Najniža stopa bila je uopćini Tuzla 0,27 promila.

Prosječna stopa nataliteta u Tuzlanskom kantonu bila je 9,9 promila, a mortaliteta 7,6 promila. Vodeći uzroci smrti su moždani udari, potom srčani zastoji, kadiomiopatija, povišen krvni pritisak, šećerna bolesti i maligne neoplazme bronha i pluća. U registrovanom obolijevanju ukupnog stanovništva deset vodećih oboljenja učestvovalo je sa 59,61%.

Najveći broj, 72% umrlih, je iz starosne grupe 65 i više godina.

U bolničkim kapacitetima Tuzlanskog kantona registrovano je 40 807 liječenja u 2009. godini. Broj novootkrivenih bolesnika sa invazivnom malignom neoplaznom je 1 100,  što predstavlja značajno povećanje stope incidence u odnosu na prethodne godinu. Ova stopa je u 2009. godini iznosila 220,64 na 100 000 stanovnika. Dvije vodeće neoplazme registrovane u ispitivanom periodu su maligna neoplazma pluća i bronha te maligna neoplazma dojke.

Stopa oboljenja od tuberkuloze koja je iznosila 122 na 100 000 stanovnika najniža je u posljednjih 5 godina.

U prošloj godini ljekari u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona zaključili su 35 425 bolovanja čime je ostvareno 1 324 463 dana bolovanja. Bolovanja su u prosjeku trajala 37 dana.

Kada je u pitanju epidemiološka situacija u prošloj godini registrovano je 4 412 osoba oboljelih od zaraznih i parazitarnih oboljenja. Vodeće zarazne bolesti registrovane na pojedinačnim prijavama u prošloj godni bile su enterokolitis, varičela u tuberkuloza.

Deset vodećih zaraznih oboljenja čini 88,2% od ukupnog broja prijavljenih oboljenja. U prošloj godini registrovana su 44 slučaja obolijevanja ljudi od bruceloze, što je manje u odnosu na 2008. godinu

Zdravstvena zaštita u Tuzlanskom kantonu organizovana je na nivou primarne, specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti je pruženo 7 527 pregleda u ordinaciji doktora po jednom radnom timu. Porodičnom medicinom obuhvaćeno je 313 627 osiguranih lica ili 71% ukupnog broja osiguranih lica Tuzlanskog kantona. Program primarne zdravstvene zaštite realizovala su 174 tima porodične medicine. U konsultativno-specijalističkoj djelatnosti na području Tuzlanskog kantona pruženo je 885 236 pregleda doktora godišnje i 1 747 966 usluga zdravstvenih tehničara.

Sve ustanove bolničke zdravstvene zaštite na području Kantona raspolagale su sa 1 544 postelja što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje za 5,32%. Prosječna dužina liječenja je 6,99 dana što je smanjenje u odnosu na 2008. godinu.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PRVIH PET MJESECI 2010. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za prvih pet mjeseci 2010. godine. U ovom periodu ostvareni su ukupni prihodi od 114 183 099,94 KM dok su rashodi bili 123 827 564,89 KM. Ostvaren je deficit od 9 557 696,55 KM i to u dijelu isplate plaća zaposlenima kod budžetskih korisnika, odnosno u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, policiji, pravosuđu i upravi, intervencije u privredi i povrat poreza na dobit.  Situaciju sa izvršenjem Budžeta usložnjena je činjenicom  da kantonima još uvijek nisu doznačena sredstva iz Aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, a koja su planirana i u ovogodišnjem Budžetu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu u iznosu od 28 miliona KM.

Kada su u pitanju prihodi u odnosu na isti period 2009. godine oni su bili veći za 2,38%. Prihodi od poreza su u prvih pet mjeseci ove godine bili veći za 4,36% u odnosu na ostvarenje u istom periodu prošle godine.

PRODUŽENO VAŽENJE PRIMJENE ODLUKE O UTVRĐIVANJU CIJENA LIJEKOVA SA LISTE LIJEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Izmjenama je produženo trajanje Odluke donesene 23.1.2010. godine do okončanja novog postupka, a najduže do 31.12.2010. godine.

Na sastanku koordinacije ministara zdravstva u Federaciji BiH, održanom 5. jula ove godine, usaglašen je stav da se izradi i uspostavi jedinstven model harmoniziranih nabavki lijekova koji podrazumijeva harmonizirane privremene cijene lijekova za generičke nazive lijekova sa Federalne liste lijekova koja je sastavni dio pozitivnih lista lijekova kantona i koje bi se primjenjivale na cijeloj Federaciji BiH sa rokom važenja do donošenja cijena lijekova na nivou države BiH od strane Vijeća ministara BiH.

ODOBRENO 196 700,00  KM ZA KAPITALNE INVESTICIJE U OBRAZOVANJU I 200 000,00 KM MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila 196 700,00 KM planiranih za Kapitalne izdatke za korisnike budžetskih sredstava u oblasti obrazovanja. Za nabavku građevina 90 000 KM odobreno je JU OŠ „Puračić“ Lukavac, a 10 000 KM JU OŠ „Podorašje“ Srebrenik.

Za jedanaest škola odobreno je 45 700 KM za nabavku opreme. Po 4 000 KM dobile su osnovne škole „Treštenica“  u Banovićima „Gornja Orahovica“  i „Stjepan Polje“ u Gračanici „Vražići“ u Čeliću „Kalesija“ u Kalesiji „Brijesnica“ i „Klokotnica“ u Doboj Istoku, „Dubrave“ i „Šerići“ u Živinicama, Ekonomska  škola u Tuzli dok je  5 700 KM dodijeljeno II Osnovnoj školi u Živinicama.

Za rekonstrukciju i investiciono održavanje OŠ „Pazar“ Tuzla odobreno je 30 000 KM, OŠ „Banovići“ 10 000 KM i OŠ „Mramor“ Tuzla 10 000 KM.

Sa pozicije kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila i 200 000,00 KM Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku komparativnog mikroskopa.

DODIJELJENA SREDSTVA ZA EKOLOŠKE PROJEKTE NEVLADINIH ORGANIZACIJA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice kojom se odobravaju  sredstva neprofitnim organizacijama, čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okolice, a koja su na javni poziv Ministarstva kandidovala projekte iz oblastit zaštite okolice. Ukupno 50 000 KM, namjenskih sredstava za ekološke projekte, dodijeljeno je za projekte 33 nevladine organizacije sa područja Tuzlanskog kantona. Minimalna sredstva odobrena po jednom projektu iznose 800,00 KM, a maksimalna  1 500,00 KM.

Danas su odobrena i finansijska sredstva javnim ustanovama osnovnim i srednjim školama također namijenjena za projekte iz oblasti ekologije. Ukupno 94 550,13 KM dodijeljeno je školama koje su ispunile uslove propisane javnim pozivom koji je bio raspisan za dodjelu sredstava. Sredstva je dobilo pet gračaničkih škola i to: OŠ „Hasan Kikić“ OŠ „Druga osnovna škola“ i OŠ „Miričina“ te Mješovita srednja škola Gračanica i Gimnazija „Dr Mustafa Kamarić“.

Osim ovih sredstva su dodijeljena i JU Mješovita srednja škola Sapna i JU OŠ „Čelić“ Čelić.

USVOJEN PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA SPORT

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2010. godinu, a koji je predložilo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona planirano je milion KM. Sredstva su odobrena za 155 sportskih kolektiva, odnosno sportske klubove, organizacije, sportske saveze i druge nosioce sportskih aktivnosti, a planirana je podrška i jednom broju sportskih manifestacija. Za grantove pojedincima, odnosno za dodjelu jednokratnih stipendija i nagrada vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim sportistima bit će izdvojeno 40 000 KM. U skladu sa kriterijima za dodjelu sredstava najmanji iznos koji je odobren za jedan broj sportskih kolektiva je 500 KM, a iznosi veći od 20 000 KM odobreni su: Atletskom klubu „Sloboda Tehnograd“ Tuzla, Karate klubu Tuzla-Sinbra, Sportskom savezu Tuzlanskog kantona, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Tuzla, JU Dom zdravlja sa poliklinikom „Mustafa Šehović“ Tuzla za preventivnu zdravstvenu zaštitu sportista, Društvu pedagoga tjelesnog i zdrvstvenog odgoja Tuzlanskog kantona, Ženskom odbojkaškom klubu „Kula“ Gradačac, Košarkaškom klubu „Sloboda“ Tuzla, Ženskom košarkaškom klubu „Jedinstvo“ Tuzla, Nogometnom klubu „Zvijezda“ Gradačac,  Fudbalskom klubu „Budućnost„ Banovići, Rukometnom klubu „Gradačac“ Gradačac, Muškom  rukometnom klubu „Konjuh“ Živinice i Savezu sjeduće odbojke. Ostalim sportskim kolektiviima odobreni su iznosi do 20 000 KM.

Od planiranih 1 milion KM ostalo je neraspoređeno 50 000 KM za koje će biti raspisan novi javni poziv za klubove koji spadaju u kategoriju kvalitetnog sporta, a koji nisu obuhvaćeni Programom raspodjele na koji je Vlada Kantona danas dala saglasnost.

DATE PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA UPIS SVIH KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNE ISPITE NA FAKULTETIMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Tuzli za povećanje broja studenata za upis na I godinu prvog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2010/2011. godini, koji su u prvom upisnom roku položili prijemni ispit, ali su prekobrojni i nisu iz kategorije boračke populacije. Ovom odlukom odobren je upis dodatnih 216 studenata.

Odluka Senata Univerziteta u Tuzli o dodatnom broju studenata za upis u I godinu prvog ciklusa studija na četiri fakulteta Univerziteta u Tuzli u II upisnom roku je povučena na usaglašavanje.

RAZMATRANA INFORMACIJA U VEZI SA HOTELOM „STELA“

Vlada Tuzlanskog kantona danas je upoznata sa Informacijom koju je pripremilo Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, u saradnji sa Kantonalnom agencijom za privatizaciju i Kantonalnim pravobranilaštvom, u vezi sa Hotelom „Stela“ u Neumu. Zahtjev za dostavljanje ove Informacije sa prijedlogom mogućih rješenja dostavio je Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona, s obzirom na to da je najavljena mogućnost da bi o ovom pitanju trebala raspravljati i Skupština kantona na narednom zasijedanju, a po zahtjevu Udruženja dioničara „Polihem„ DD Tuzla.

U Informaciji je data hronologija događanja u ovom slučaju započetog još 2000. godine.

S obzirom na to da je privatizacija hotela „Stela“ u nadležnosti Agencije za privatizaciju Federacije BiH, jer je ova imovina vlasništvo Federacije BiH, zatražena je informacija od ove Agencije. U dokumentaciji koju je dostavila Federalna agencije, između ostalog, je navedeno da se kod Federalnog Ministarstva okoliša i turizma još uvijek vodi upravni postupak po žalbi Udruženja dioničara protiv Zaključka Agencije za privatizaciju FBiH kojim je u ponovljenom postupku odbačen prijedlog za obnovu postupka. U vezi sa zahtjevom Udruženja dioničara „Polihem“ d.d. Tuzla za poništenje Rješenja Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona iz 2001. godine, kojim je Hotel „Stela“ isknjižen iz početnog bilansa i stavljen u pasivni podbilans, naglašeno je da je Ministarstvo ovo rješenje donijelo u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i da danas nema zakonske mogućnosti za poništenje navedenog Rješenje. S obzirom na to da se kod Federalnog Ministarstva trenutno vodi upravni postupak po žalbi Udruženja, o istoj stvari nije moguće vodi dva odvojena postupka.  Uvažavajući činjenicu da je Hotel „Stela“ imovina Federacije BIH nadležnost za rješavanje problema u ovom slučaju imaju federalni organi vlasti.

Danas razmatrana Informacija bit će upućena Skupštini Tuzlanskog kantona.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuli i  pravilnike o izmjenama i dopunama pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti osnovnog  i srednjeg obrazovanja te ustanovama u oblasti kulture. Prvilnici su usklađeni sa Uredbom o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i drugim materijalnim primanjima službenika i namještenika u organima uprave, a  koja je izmijenjena u martu ove godine

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava iz Tekuće rezerve po zahtjevu Ministarstva za trgovinu, turizam i saobraćaj. Odlukom o izmjeni je ispravljena tehnička greška u navedenoj Odluci.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Kantonalnoj direkciji robnih rezervi na Odluku o korištenju robnih rezervi kao hitne intervencije u cilju zaštite spašavanja ljudi i materijalnih dobara u toku prirodne nesreće od poplava i klizanja u Tuzlanskom kantonu. Ovom Odlukom svim općinskim štabovima civilne zaštite dodijeljene su određene količine dizel goriva i osnovnih životnih namirnica. Kantonalnoj direkciji robnih rezervi Tuzla data je i saglasnost na ponudu usluga mljevenja pšenice.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjeni Odluke o načinu obrazovanja komisija, radnih grupa i drugih radnih tijela i utvrđivanju naknade licima angažovanim u komisijama, radnim grupama i drugim radnim tijelima. U cilju obezbjeđenja pravnog okvira za zakonitu isplatu novčanih naknada predsjedavajućem i članovima Javnog žalbenog biroa u članu 7 Odluke riječ „zakonom“ zamijenjena je riječima „propisom, odlukom ili rješenjem“.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na utvrđenu visinu novčane naknade za predsjednika Komisije za utvrđivanje minimalno-tehničkih i posebnih uslova i opremljenosti ugostiteljskih objekata te minimalnih uslova i uslova propisanih za kategorizaciju objekata, a koji je u ovoj komisiji angažovan kao spoljni saradnik.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluke o raspisivanju i utvrđivanju tekstova javnih oglasa za nominovanje i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova Muzej istočne Bosne Tuzla i Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona-Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Riječ je o donaciji od 65 000 KM koju je JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naljeđa Tuzlanskog kantona dobila od Fondacije za održivi razvoj/Fondacije za održivi razvitak „OdRaz“ Sarajevo za sanaciju Djevojačke pećine Kladanj.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluke o razrješenju odnosno imenovanju po jednog člana Školskih odbora u Osnovnoj muzičkoj školi Tuzla i OŠ „Dubrave“ Živinice.

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: