USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA TK-a ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2011. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 1. januar- 30. juni 2011. godine.

Ukupni prihodi i primici u spomenutom periodu ostvareni su od 142.289.536,97 KM, dok su ukupni rashodi i izdaci ostvareni   od 142.989.805,21 KM.

Prema navedenom ostvaren je višak rashoda nad prihodima  od 700.268,24 KM. Putem depozitnog računa Tuzlanskog kantona u prvih šest mjeseci tekuće godine naplaćeno je 167.194.584,79 KM javnih prihoda što je za 3,62 posto više nego u istom periodu 2010. godine.

Analizirajući ostvarene javne prihode u prvoj polovini 2011. koji pripadaju budžetu Tuzlanskog kantona evidentno je da na ukupnom nivou imaju blagu tendenciju rasta za 3,83 posto, u odnosu na isti period 2010. godine.

Porez na promet indirektnih i drugih zaostalih poreza na promet proizvoda i usluga ostvaren je iznosu od 102.316.566,16 KM što je za 5,73 posto više u odnosu na isti period prethodne godine, a porez na dobit ostvaren je u ukupnom iznosu od 8.918.090,19 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine više za 21.42 posto.

Druga najznačajnija grupa prihoda budžeta Tuzlanskog kantona, pored poreza predstavljaju neporezni prihodi, koji su ostvareni u iznosu od 15.668.681,93 KM ili za 10,97 posto manje u odnosu na isti period prethodne godine.

Analizirajući izvršenje rashoda i izdataka na nivou ukupnog u odnosu na odobreni operativni plan evidentno je  ostvarenje u procentu od 92,72 posto. Ovakav nivo ostvarenja pokazuje da su izvršeni rashodi na ukupnom nivou pratili ograničeni operativni budžet za prvu polovinu godine, a što je samim time bilo usklađeno s ostvarenim prihodima i primicima budžeta.

Iz prikazanog izvršenja budžeta se vidi da su uštede budžeta za prvu polovinu godine vršene u dijelu tekućih i kapitalnih transfera, kao i nabavke stalnih sredstava, dok su budžetski korisnici angažovali neutrošena vlastita sredstva iz ranijeg perioda, da bi amortizovali nedostajuća sredstva u budžetu za svoje finansiranje. Izvještaj će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: