USVOJEN BUDŽET OPĆINE KALESIJA ZA 2013. GODINU

1Općinsko vijeće Kalesija danas je usvojilo budžet za 2013. godinu u iznosu od 7 miliona i 614 hiljada KM, od čega porezni prihodi iznose 4 miliona i 411 hiljada KM, neporezni prihodi milion i 52 hiljade KM, kapitalni primitci 850 hiljada, tekuće potpore i grantovi 400 hiljada KM, prihodi sa posebnog računa 250 hiljada, a sredstva u iznosu od 650 hiljada maraka predstavljaju preneseni višak prihoda iz prošle godine.

Budžetom općine Kalesija za ovu godinu, izdaci za plate zaposlenih su zadržani na nivou iz prošle godine, osim u službama u kojima je planirano upošljavanje novih radnika.

Kada su u pitanju kapitalna ulaganja u ovoj godini, najveći dio sredstava planiran za za nastavak izgradnje sportske dvorane u iznosu od 480 hiljada KM, dok je za asfaltiranje lokalnih putreva izdvojeno 400 hiljada KM. Po 100 hiljada maraka bit će utrošeno za projekte vodosnadbijevanja, adaptaciju objekata po mjesnim zajednicama i učešće u finansiranju projekata Međunarodnih organizacija.

Budžetom za ovu godinu planirano i je 50 hiljada KM  za podršku zapošljavanju, dok će 10 hiljada KM biti iskorišteno za edukaciju  iz oblasti poljoprivrede i poduzetništva.  Za hidrološka istraživanja pitkih podzemnih voda planirano je 130 hiljada maraka, dok je 60 hiljada maraka namijenjeno za  rekonstrukciju vodovodnog bazena u Kalesiji.

Sportska udruženja i u ovoj godini mogu računati na sredstva od 170 hiljada maraka, dok će 80 hiljada maraka biti raspoređeno na stipendiranje učenika i studenata.

Jedini amandman na predloženi Prijedlog budžeta imao je Klub vijećnika SDP-a. Međutim, prilikom izjašnjavanja SDP-ovi prijedlozi da predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija svoju dužnost obavlja volonterski, da se smanje vijećnički paušali i primanja načelniku i njegovim pomoćnicima,  a da se povećaju sredstva za zapošljavanje, poljoprivredu i stipendiranje studenata, te da osnuje Ustanova za predškolski odgoj djece, nisu dobili potrebnu podršku vijećnika tako da je budžet usvojen u predloženoj formi.

 

 

M.Zulić.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: