Uskoro počinje izgradnja pješačke staze od Gornjih Rainaca do Tojšića

U cilju valjanog i pravovremenog informisanja javnosti, prije svega građana općine Kalesija, Kabinet načelnika općine Kalesija daje sljedeće saopćenje:

Općina Kalesija je u proteklom periodu najveću pažnju posvetila stambenom zbrinjavanju osoba čija su domaćinstva, zbog elementarne nepogode u 2014. godini, pretrpjela najveće štete. Tako je općina Kalesija obezbijedila lokacije za izgradnju stambenih jedinica u naseljima Zates i Memići, kao i svu prateću dokumentaciju potrebnu za izgradnju novih objekata. Također, općina Kalesija vodi aktivnosti na izgradnji potrebne infrastrukture za ova naselja. Tako su u toku aktivnosti na izgradnji puteva i prilaza novoformiranim naseljima, realizaciji projekata vodovodne i kanalizacione mreže, te energetskog snabdijevanja svih domaćinstava formiranih na lokacijama Zates i Memići.Općina Kalesija je, u saradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, uspjela obezbijediti građevinski materijal za 135 domaćinstava koji su djelimično ili u potpunosti ostali bez stambenih objekata usljed elementarne nepogode iz 2014. godine. Vrijednost obezbijeđenog građevinskog materijala je oko 2,2 miliona KM, čija isporuka je u toku i veliki broj korisnika je ovih dana preuzeo građevinski materijal.

Osim navedenog, općina Kalesija, u kontinuitetu priprema projekte koji su u poodmakloj fazi i za čiju realizaciju su skoro u potpunosti obezbijeđena sredstva. Napomenućemo da je završeno projektovanje vodovoda Gaj u naselju Miljanovci, zatim preprojektovanje vodovoda u naseljima Meškovići i Kundakovići/Kikači čija je realizacija bila upitna zbog aktiviranih klizišta, što je preduslov za nastavak, odnosno izgradnju navedenih vodovoda. Također općina Kalesija vodi aktivnosti na iznalaženju rješenja za novim količinama pitke vode na izvorištu Krušik u Donjim Vukovijama. U završnoj fazi su aktivnosti za izgradnju pješačke staze Gornji Rainci-Međaš Raskršće-Tojšići čiju realizaciju će finansirati JP Ceste Federacije BiH u 2016. godini. U narednoj godini općina Kalesija će nastaviti sa projektima sufinansiranja asfaltiranja puteva u kalesijskim naseljima po principu “marka na marku”.

Cilj općine Kalesija je da se u narednoj godini uradi što više razvojnih projekata, te poziva građane da u narednom periodu, tokom javne rasprave o Budžetu Općine za 2016. godinu, kroz Vijeća mjesnih zajednica i druge načine uzmu aktivno učešće u pripremi i usvajanju Budžeta, odnosno da identifikuju i predlože projekte koji su realni, potrebni i u skladu sa Strategijom razvoja općine Kalesija, kako bi ih mogli blagovremeno planirati i realizirati u narednoj godini.

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.