U Živinicama kontrolisano 13 ugostiteljskih objekata

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

TUZLANSKOG KANTONA

U skladu sa Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona kao i po osnovu predstavke MUP-a Tuzlanskog kantona tržišno-turistički inspektori i inspektori za radne odnose u pojačanom nadzoru i u mješovitim timovima u noćnim satima dana 08.04.2010.godine izvršili su kontrolu ugostiteljskih objekata koji prema operativnim podacima prikupljenim na području općine Živinice rade bez odobrenja za rad ili rade sa odobrenjem ali uz angažovanje radnika na crno i radnika stranaca.

U toku pojačanog nadzora kontrolisano je ukupno 13 ugostiteljskih objekata, od čega u momentu kontrole tri objekta nisu uopće radila, četiri objekta su registrovana ali su uočeni nedostaci u njihovom radu, a šest objekata je zapečaćeno s obzirom da su vlasnici radili bez odobrenja za rad.

Pored izrečene zabrane rada i izvršenog pečaćenja objekata, svi prekršioci su sankcionisani upravnim i prekršajnim mjerama, tako da su tom prilikom od strane tržišno-turističke inspekcije izrečene sljedeće mjere:

– 3 rješenja o otklanjanju nedostataka i

– 5 prekršajnih naloga u iznosu od 2.250 KM.

Takođe, zbog uočenih nedostataka iz radnih odnosa, inspekcija za radne odnose je izrekla sljedeće mjere:

– 1 rješenje o otklanjanju nedostataka i dostavljanje dokumentacije iz radnih odnosa, a u slučaju da subjekt nadzora ne postupi po rješenju bit će mu izdat prekršajni nalog u iznosu 2.000 KM u skladu sa Zakonom o matičnoj evidenciji,

– 1 prekršajni nalog u iznosu 500 KM,

– evidentirano 7 radnika na crno, odnosno radnika koji su radili suprotno odredbama Zakona o radu,

– sačinjeni su spiskovi zatečenih radnika na crno i bit će proslijeđeni Kantonalnoj službi za zapošljavanje radi skidanja sa evidencije.

Kontrola ugostiteljskih objekata u večernjim satima kao i sve nabrojane aktivnosti o pojačanom nadzoru vršit će se na prostoru svih 13 općina Tuzlanskog kantona uz saradnju sa MUP-om sa posebnim akcentom na rad bez odobrenja kao i suzbijanja rada na crno, sve do uređenja ove oblasti.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: