U Kalesiji još uvijek pod minama 11 miliona m2 površine

Povodom obilježavanja 04.aprila Dana svjesnosti o opasnostima  od mina i pomoći žrtvama mina, nevladina organizacija ”Inicijative preživjelih od mina” organizovala je u Kalesiji sastanak na kojem je bilo govora o smanjenju negativnog uticaja mina na lokalno stanovništvo.

Sa ovog sastanka upućen je poziv nadležnim institucijama, koje upravljaju protivminskim aktivnostima da preuzmu obaveze iz Konvencije o zabrani protivpješadijskih mina i da prioritetno osiguraju ispunjenje krajnjeg cilja „BiH bez mina do 2019.godine“. Kako je istaknuto, za domaćina sastanka izabrana je općina Kalesija, jer se radi o jednoj od minama ugroženijih lokalnih zajednica u BiH u kojoj se juš uvijek dešavaju minski incidenti, odnoseći ljudske živote.

Prema riječima Fikreta Križevca, koordinatora za deminiranje, na području kalesijske općine pod minama se još uvijek nalazi oko 11 miliona m2, a tokom ove godine planirano je deminiranje površine od 800 hiljada m2.   Podsjetio je da su od 1995. godine do danas na području Kalesije od mina život izgubile tri osobe.

2

Nevladina organizacija ”Inicijative preživjelih od mina” pozivala je nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da urade reviziju državne Strategije protivminskih aktivnosti i time naprave realnu procjenu kako postići krajnji cilj koji predviđa da BiH postane zemlja bez mina do 2019. godine.

Iz nevladine organizacije ”Inicijative preživjelih od mina”, članica Međunarodne kompanje za zabranu mina (ICBL), podsjećaju da ove godine BiH obilježava 15 godina od stupanja na snagu Konvencije o zabrani protivpješadijskih mina.

BiH je, zahvaljujući značajnoj podršci međunarodnih donatora u proteklih 15 godina, znatno napredovala prema ostvarenju konačnog cilja da postane zemlja bez mina do 2019. godine. Međutim, osiguranje finansijskih sredstava za čišćenja preostalih miniranih područja u najvećoj mjeri pada na teret nadležnih instutucija u BiH kako je predviđeno državnom Strategijom protivminskih aktivnosti 2009-2019.

Također,  navode da je nakon polovine provedbenog perioda strategije, evidentno ogromno kašnjenje u čišćenju miniranih područja, te je postalo očigledno da BiH neće biti u stanju da postigne krajnji cilj u planiranom vremenskom roku.
Podsjećaju da će priliku za reviziju dosadašnjih napora i dodatno animiranje svih aktera u BiH u cilju postizanja krajnjeg cilja, nadležne institucije imati na globalnoj Revizijskoj konferenciji koja će biti održana u Mozambiku, krajem juna 2014. godine.

Zajedno sa državama potpisnicama Konvencije, uključujući i 70 drugih država kontaminiranih minama, imat će mogućnost i obavezu da detaljno izvjeste o tome na koji način će ispuniti preostale obaveze iz konvencije.

– U vezi s tim, pozivamo nadležne institucije da, između ostalog, urade reviziju Strategije protivminskih aktivnosti 2009-2019 što je moguće prije, a svakako prije Revizijske konferencije, te na osnovu revidirane strategije, potvrde da krajnji rok za završetak čišćenja svih preostalih miniranih područja u BiH ostaje 2019. godina. Ukoliko postojeći plan i krajnji rok više nisu realni, potrebno je predstaviti revidirani, realan i ambiciozan plan s novim krajnjim rokom za čišćenje svih preostalih miniranih područja – navedeno je.
Dodali su i da bi nadležne institucije morale iskoristiti period do konferencije za detaljnu pripremu i provedbu revizije strategije.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: