U KALESIJA PREZENTIRANI STUDIJA I KARTA UPOTREBNE VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA

Predstanici Poljoprivredno – prehrambenog fakulteta iz Sarajeva jučer su u gradi općine Kalesija prezentirali Studiju i Kartu upotrebne vrijednosti zemljišta u analognom i digitalnom obliku. Studijom su obuvaćeni svi neophodni pokazatelji, a posebno kvalitet i osobine zemljišta i njegova vrijednost. Ovi pokazatelji bi mogli biti od posebe važnosti za poljoprivredne proizvođače  na području općine Kalesija, jer su u digitalnom obliku prikazane određene bonitetne kategorije zemljišta, koje se vrši  na osnovu morfoloških, hemijskih, fizičkih i bioloških svojstava zemljišta, te proizvodnih karakteristika terena. Na ovaj način će općina Kalesija ali i poljoprivrednici sa ovog područja će imati sve pokazatelje o kvalitetu zemljišta na državnim ali i individualnim  parcelama. Prema riječima predstavnika  poljoprivredno- prehrambenog fakulteta  izradom ove Karte poljoprivrednici će biti u prilici da prije korištenja i upotrebe zemljišta dobiju podatak da li na određenoj parceli mogu pristupiti sjetvi određene kulture, odnosno da  znaju šta treba njihovom zemljištu i šta je najbolje da siju na takvom zemljištu.

2 thoughts on “U KALESIJA PREZENTIRANI STUDIJA I KARTA UPOTREBNE VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.