U FBiH povećan broj nezaposlenih i nastavljen trend negativnog prirodnog priraštaja

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku za januar ove godine u Federaciji BiH je umrlo 438 osoba više u odnosu na broj rođenih.

Naime, u svih deset kantona ukupno je rođeno 1.154 osoba, dok je u istom mjesecu umrlo 1.592 osobe.

Od svih deset kantona, jedino je Kanton Sarajevo imao pozitivan prirodni priraštaj. Naime, u ovom kantonu rođeno je 303 osobe dok su 272 umrle.

Podaci iz pojedinih kantona posebno su zabrinjavajući. Tako je, recimo, u Posavskom kantonu rođeno samo osam beba, a najlošiji “skor” ima Srednjobosanski kanton u kome je umrlo 246 osoba a novorođenih je bilo samo 150.

Podaci o zaposlenosti također su zabrinjavajući. Naime, u decembru 2014. u Federaciji BiH bilo je zaposleno 448.720 osoba, dok je u januaru taj broj pao na 445.788, što je smanjenje za 2.932. Istovremeno, broj nezaposlenih se povećao sa 392.265 na 395.133. Inače, prosječan broj zaposlenih tokom 2014. iznosio je 443.587, a broj nezaposlenih 391.427.

U januaru je pala u prosječna neto plaća u Federaciji BiH. Ona je u decembru iznosila 847 KM, a u januaru 834 KM. Prosječna plaća tokom 2014. u Federaciji BiH iznosila je 833 KM.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.