U četvrtak sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija u četvrtak, 27.novembra održat će 21.redovnu sjendicu. Na dnevnom redu ove sjednice naći će se sedam tačaka. Pred vijećnicima će se naći Odluka o promjeni statusa nepokretnosti u općoj upotrebi, Odluka o razrješenju i izboru članova radnih tijela Općinskog i Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2015. godini.

Općinsko vijeće još će razmatrati Odluku o davanju saglasnosti na Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2015.godini.

Na 21.redovnoj sjednici vijeća vijećnici će još raspravljati o Informaciji o provođenju plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija, Informaciji o realizaciji aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije objekata za potrebe mjesnih zajednica  i Informaciji o provođenju mjera zaštite i spašavanja sa osvrtom na zaštitu čovjekove okoline, suzbijanju zaraznih bolesti kod ljudi i životinja i ispravnost kvaliteta vode za piće.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.