U 2009. GODINI IZVRŠENO 11.895 INSPEKCIJSKIH NADZORA

U povodu usvajanja Izvještaja o radu za 2009. godinu Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona danas je održala konferenciju za medije. Kako je istakao direktora Uprave Besim Duraković, rad ove Uprave odvijao se u okviru pet inspektorata koji obuhvataju oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, veterinarstva, urbanizma,  građevinarstva, ekologije, industrije, prometa roba, usluga i saobraćaja, potom zaštitu na radu, i socijalnu zaštitu, sanitarne, zdravstvene i farmaceutske poslove.

U toku 2009. godine, kako stoji u Izvještaju, izvršeno je ukupno 11.895 inspekcijskih pregleda. Od ukupnog broja subjekata nadzora koji su kontrolisani njih 3.096 je imalo uredne nalaze. U slučajevima u kojima su utvrđena kršenja zakonskih odredbi podnesena je 1 krivična prijava i 7 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Izdato je 2.714 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 1.837.349 KM, te je izrečeno 379 zabrana rada. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je riješila ili će riješiti naplatu po osnovu 87,9% izdatih prekršajnih naloga, čime su u značajnoj mjeri rasterećeni sudovi kojima je za sudsko odlučivanje ostalo 12,1% prekršajnih naloga.

Inspekcija rada i zaštite na radu u 2009. godini izvršila je 4.138 inspekcijskih pregleda. Kontrolisano je 31.813 radno angažovanih osoba, od čega je nezakonito bila 601 radno-anagažovana osoba. Direktnim angažmanom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove
Tuzlanskog kantona sa evidencije nezaposlenih kod Kantonalne službe za zapošljavanje brisano je 961 osoba, a indirektnim angažmanom inspekcije još 3.627 osoba.

U Izvještaju o radu navedeno je da je zahvaljujući podršci Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona prva faza materijalno–tehničkog opremanja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove uspješno provedena u toku 2008. i 2009. godine.

Kao izuzetno važan porjekat koji je završen u prošloj godini istaknut je projekat „e-inspekcija“ – u okviru kojeg je do kraja 2009. godine u elektronskoj formi obrađeno 6.376 predmeta.

Ono što je interesantno,a što je i podrctano na press konferenciji jeste uočemo povećanje stepena povjerenja koje građani imaju u inspekcijske organe. Naime, prema riječima direktora Durakovića, povećanje stepena povjerenja najbolje se odražava u činjenici da je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona jednu trećinu od ukupnog boraja inspekcijskih nazora obavila po, telefonskim, pismenim ili anonimnim prijavama građana.

Direktor Duraković je ovu priliku također iskoristio i da predstavi novu web stranicu Kantonalne uprave (www.kuiptk.ba), putem koje građani pored svih informacija o aktivnostima Uprave mogu i da zatraže odgovor na određena pitanja, kao i da izvrše prijavu određenih nepravilnosti i neregularnosti.

Kada su u pitanju planovi za tekuću godinu, na konferenciji je napomenuto da će inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog katnona nastaviti aktivnosti nadzora i kontrole kladionica i to prvenstveno kada su u pitanju radni odnosi i zaštita na radu, kao i nastavak akcije „pečat“ koja za cilj ima kontrolu ugostiteljskih objekata u skladu sa zakonom o ugostiteljstvu.

Također, izraženo je očekivanje da će podrška Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona biti nastavljena i u ovoj godini u cilju realizacije svih postavljenih zadataka i daljeg razvoja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, a očekuje se i nastavak uspješne saradnje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i sudovima, a koja je u značajnoj mjeri doprinijela dobrim rezultatima Uprave u 2009. godini.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: