Sutra u Kalesiji potpisivanje ugovora o obavljanju volonterskog staža

Općina Kalesija je budžetom za 2010 godinu planirala sredstva kao podsticaj zapošljavanju mladih kadrova sa završenom visokom stručnom spremom. U ponedeljak 6.septembra u Sali za sjednice općinskog vijeća Kalesija sa početkom u 15 sati obavit će se potpisivanje ugovora o obavljanju volonterskog staža svih lica sa završenom visokom stručnom spremom koji se nalaze na evidenciji biroa za zapošljavanje u Kalesiji, a zvisno od stručne spreme i iskazane potrebe bit će raspoređeni po javnim ustanovama i preduzećima, državnim organima uprave, te privrednim društvima.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.