Sutra sjednica Općinskog vijeća Kalesija, Sportski savez planira zapošljavanje profesionalnog sekretara

Predsjedavajući Nedžad Džafić je zakazao 23.redovnu sjednicu  Općinskog vijeća Kalesija, koja će se održati u četvrtak, 29.januara.

Pred vijećnicima će se naći  Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Kalesija iz prethodne godine i Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonama na području općine Kalesija za period I – XII 2015.godine.

Općinsko vijeće će još razmatrati Plan proljetne sjetve, Program rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa planom finansiranja i sufinansiranja sporta u ovoj godini i Izvještaj o radu Sportskog saveza općine Kalesija za prošlu godinu.

Zanimljivo je da je Planom finansiranja sporta u ovoj godini Sportski savez općine Kalesija planira zapošljavanje sekretara Saveza. Radi se o profesionalnom radnom mjestu jedne osobe, za čije plate i doprinose je predviđeno 24 hiljade KM na godišnjem nivou.

Sekretar Sportskog saveza

U obrazloženju ovog prijedloga, Sportski savez, između ostalog, navodi da ima potrebe za otvaranjem radnog mjesta u profesionalnom statusu koje bi omogućilo izvršavanje svih zadataka i aktivnosti koje sprovodi Sportski savez u godišnjem ciklusu svog rada. Sve navedene aktivnosti i tekući poslovi zahtijevaju potpuno angažovanje stručnog lica za obavljanje programskih, planskih, administrativnih i drugih poslova, navode iz Sportskog saveza općine Kalesija.

Također, bit će razamatran i Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku
općinskih službi za upravu općine Kalesija u prošloj godini i  Izvještaj Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za period 01.01.2014. – 31.12.2014.godine.

 

(Radio Feral)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.