Sutra 48. redovna sjednica Vlade TK

Premijer Vlade Tuzlanskog kantona sazvao je 48. redovnu sjednicu Vlade koja će se održati u utorak, 06.09.2016. godine sa početkom u 9,00 sati, u sali za sjednice.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;
  1. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 01.01.-30.06.2016. godine;

Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

  1. Razmatranje Mišljenja na tekst prijedloga Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u Republici Sloveniji i Protokola o izmjenama i dopunama Protokola o sprovođenju Sporazuma;

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije “Tekuća rezerva”;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije “Troškovi manifestacija” privrednom društvu “Tuzlanski sajam” d.o.o. Tuzla;

Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice “Pomoć vjerskim zajednicama” za 2016. godinu;

Obrađivač: Ured premijera

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju finansijskih sredstava predviđenih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede za 2016. godinu;

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivede, šumarstva i vodoprivrede

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona;

     Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave;

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: