Sutra 45. redovna sjednica Vlade TK

Premijer kantona sazvao je 45. redovnu sjednicu Vlade koja će se održati u utorak 16. avgusta 2016. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice.

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 D N E V N I   R E D

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu za Javnu ustanovu Osnovna škola “Dr. Safvet – beg Bašagić” Gradačac;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta 

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu za Javnu ustanovu Srednja muzička škola Tuzla;                        

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ispitivanje uslova za početak rada i obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja za Visoku školu za finansije i računovodstvo;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava na ime jednokratnih novčanih primanja dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima uže porodice poginuliog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja u 2016. godini;

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih  prava i ostalih  izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske  zaštite u 2016. godini;

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju ovlaštenja za preduzimanje svih formalno-pravnih radnji u cilju uklanjanja postojećeg objekta Doma Armije u Tuzli i izgradnje novog objekta na istoj lokaciji;

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava za finansiranje rekonstrukcije i dogradnje vodovoda u naselju Selo II MZ Banovići Selo, općina Banovići;
 1. b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava za finansiranje izmještanja vodovodne mreže na lokaciji rekonstrukcije raskrsnice, općina Banovići;

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju privremenih situacija koje se odnose na izvršavanje obaveza iz ugovora o izvođenju radova zaključenog između općine Lukavac i d.o.o. “Energotehnika” Doboj;

 Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec juli;
 1. b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec juli;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju zahtjeva za pokroviteljstvo manifestacije u organizaciji Asocijacije gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine.

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: