Sutra 33. redovna sjednica Vlade TK

Premijer Kantona sazvao je 33. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u četvrtak 14. aprila 2016. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice.

Za sjednicu predlaže sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 31. i redovne i 15. vanredne sjednice Vlade Kantona;
 1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o dopuni Zakona o oružju i municiji;

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 1. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I – XII 2015. godine, sa Godišnjim izvještajem o poslovanju za period 01.01.- 31.12.2015. godine;

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla

 1. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2015. g.;

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

 1. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2015. g.;

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo TK

 1. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod TK Tuzla za 2015. g.;

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU Veterinarski             zavod TK

 1. Razmatranje Izvještaja o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ za 2015. godinu;

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i JU Zaštićeni pejzaž               “Konjuh”

 1. Razmatranje Izvještaja o radu JU Univerzitet u Tuzli za 2015. godinu;

Obrađivač:Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i JU Univerzitet u Tuzli

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o troškovima izvršenja odgojnih mjera i privremenog smještaja maloljetnika u JU Odgojni centar TK;

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i JU Odgojni centar TK

 1. Razmatranje prijedloga Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Tuzlanskog kantona za period od 2016. godine do 2020. godine;

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 1. Razmatranje teksta Mišljenja na nacrt Zakona o hraniteljstvu Federacije BiH;

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 1. Razmatranje Informacije o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području Tuzlanskog kantona za 2015. god.;

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 1. Razmatranje izjašnjenja u vezi sa Inicijativom za pokretanje procedure za izmjene i dopune Zakona o vodama;

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 1. a) Razmatranje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona od 01.01.– 31.12.2015. godinu;
 1. b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna za 2015.godinu;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije “Tekuća rezerva” Muftijstvu banjalučkom, Banja Luka;
 2. b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije “Tekuća rezerva” za Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva;
 3. c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije “Tekuća rezerva” za Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec mart 2016. godine;
 1. b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec mart 2016. godine;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o davanju saglasnosti za sklapanje Ugovora o javno – privatnom partnerstvu;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sradstava sa budžetske pozicije “Troškovi manifestacija” – za sufinansiranje tradicionalne manifestacije “Prvomajski uranak”;

Obrađivač: Ured premijera

 1. Razmatranje prijedloga Akcionog plana Tuzlanskog kantona za realizaciju Reformske agende za BiH za period 2015. – 2018. godina;

Obrađivač: Koordinator za poslove evropskih integracija

 1. Razmatranje teksta Sporazuma o tehničkoj saradnji na uspostavi sistema razmjene podataka koji se upisuju u register udruženja i fondacija u Bosni i Hercegovini;

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Radne grupe za izradu nacrta Zakona o neprofitno – socijalnom stanovanju Tuzlanskog kantona;

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice–subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2016. godinu;

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 1. Razmatranje Informacije u vezi sa Izvještajem o poslovanju JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za 2015. godinu;

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu za JU OŠ “Rapatnica”Srebrenik;
 2. b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu za JU Prva osnovna škola Živinice;
 1. c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet TK za 2016. godinu za JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, za JU OŠ “Đurđevik” Živinice;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice – “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava”;
 1. b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava” iz oblasti obrazovanja;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice – “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava”;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za rušenje postojećeg i izgradnju novog objekta JU Osnovna škola “Stjepan Polje”,Gračanica;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Sportskom savezu TK;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona;

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava na ime pomoći privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti, koja nisu u mogućnosti da za svoje radnike obezbijede pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;
 1. b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava na ime pomoći privrednim društvima koja nisu u mogućnosti da za svoje radnike obezbijede pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao i radnicima koji ovo pravo ne mogu ostvariti putem JU Služba za zapošljavanje TK;

Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za nabavku usluga izrade Plana upravljanja Zaštićenim pejzažom Konjuh;

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 1. Razmatranje zahtjeva za pokroviteljstvo Prvog neonatološkog simpozija pod nazivom “Dan za novorođenče”;

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o zaduženju Ministra finansija;

Obrađivač: Ured Premijera

 1. Kadrovska pitanja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: