SKUPŠTINA TK-A USVOJILA NACRT BUDŽETA ZA 2012. GODINU

Uz dva glasa protiv i jedan suzdržan poslanici u Skupštini podržali su Nacrt budžeta za 2012. godinu u iznosu od 391483 604,81 KM. Nacrtom je predvidjeno pokrivanje duga iz ranijeg perioda  novcem od MMF-a. Novo zaduženje planirano je u iznosu većem od  44 miliona KM. Uz to predvidjeno je i zaduženje od nepunih 3 miliona KM za pokrivanje planirane potrošnje u ovoj godini. Nacrt budžeta predvidja smanjenje plaća, za oko 10 hiljada budžetskih korisnika,  odnosno uštedu od 15 miliona maraka. Ovakav budžet poslanici pozicionih staranka ocjenili su nužnim  prihvatanjem relanog stanja. Rečeno je i da u njemu nema nerelanih obećanja. Opozicija je  nezadovoljstvo pokazala zbog  uštede na platama, planiranja deficita te, prema njihovom mišljenju nedovoljnog izdavajanja za privredu i razvoj. Iskazana je i bojazan da bi budžet u predloženom obliku mogao opstati  budući da je ministar finansija Mlađan Lazić kazao da je u odnosu na prethodnu godinu  zabilježen pad prihoda u januaru i februaru ove godine za 10 %. O prijedlogu budžeta nisu se pozitivno izjasnili predstavnici boračke populacije i  sindikata obrazovanja koji su najavili  štrajk za 5. mart. Usvojene su danas i izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima TK, kojim se omogućava većem  broju policijskih službenika da se kandiduju za mjesto policijskog komesara. Podržane su i izmjene  zakona o osnivanju JU  Zavod za odgoj, obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli. Skupština je donijela i Zakon o prestanku važenja Zakona o radu  budući da se  u praksi  primjenjuje Federalni zakon o radu. U javnu raspravu upućene su utvrdjene izmjene Zakona  o komunalnim djelatnostima kojim se preciznije odredjuje nadležnost komunalnih redara. Usvojene su i izmjene  Odluke o  proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branitelja i članova  njihovih porodica.Ubuduće će ratni vojni invalidi  imati prvo izbora kuća za izradu  otropedskih pomagala. Skupština TK dala je podršku  aktivnostima koje vode ka usvajanju  Zakona o  tužilaštvu Federacije BiH, te usvojila informaciju  Ministarstva pravosudja o prenošenju  ustavnih nadleženosti  sa kantona na Federaciju koji su neophodni da se usvoji zakon.

(RTVTK)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: