SKORO 10 MILIONA KM ZA SANACIJU I RESTRUKTURIRANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Programa za sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH. Sredstva u visini od 9.630.000,00 KM, između ostalog, bit će raspoređena za sanaciju ili restrukturiranje privrednih subjekata u iznosu od 2.398.469,00 KM, za pomoć privrednim subjektima u poteškoćama obezbijeđeno je 607.686,00 KM, za socijalno zbrinjavanje zaposlenika privrednih društava koji su ostali bez radnog angažmana 1.500.000,00 KM. Za kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima bit će izdvojeno 836.071,00 KM dok će kao subvencije kamata na kredite date putem Garantnog fonda biti raspoređeno 70.000,00 KM. Iznos od 325.000,00 KM bit će raspoređen za realizaciju projekta “Busineess start up fonda za mlade sa područja Tuzlanskog kantona“ dok je za izradu elaborata, projekata, strategija, analiza ili drugih dokumenata pitanjima od interesa za privredu na području Tuzlanskog kantona obezbjeđeno 135.000,00 KM.

U okviru sredstava sa ESCROW računa 3.757.774,00 KM neraspoređenih sredstava namijenjeno je za pozajmljivanje pojedincima, neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima u iznosu od 2.000.000,00 KM, za pozajmljivanje javnim preduzećima do 1.593.845,00 KM, te kao izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkom ulaganju iznos od 163.929,00 KM.

Radi se o novčanim sredstvima Tuzlanskog kantona ostvarenim u procesu privatizacije privrednih društava ili njihovih dijelova, naplatom rata kredita privrednim društvima i fizičkim licima koja obavljaju samostalnu djelatnost na području Kantona, odobrenih u periodu prije donošenja ovog Programa iz privatizacijskih novčanih sredstava, a koja su deponovana kod Razvojne banke Federacije BiH.

 

JOŠ SE NISU STEKLI USLOVI ZA FORMIRANJE FONDA TUZLANSKOG

KANTONA ZA SANACIJU POSLJEDICA SLIJEGANJA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o realizaciji Zaključka Vlade Tuzlanskog kantona o formiranju Fonda Tuzlanskog kantona za sanaciju posljedica slijeganja zemljišta usljed nekontrolisane eksploatacije slanice na prostoru Općine Tuzla. Naime, Vlada Tuzlanskog kantona je u mjesecu Maju ove godine prihvatila Elaborat o sporazumnom razrješavanju sanacije posljedica slijeganja zemljišta u gradu Tuzla usljed nekontrolisane eksploatacije slane vode na Tuzlanskom ležištu soli i Zaključkom zadužila Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da obezbjedi potrebna mišljenja svih učesnika izvora finansiranja budućeg Fonda za sanaciju posljedica eksploatacije slane vode, koji bi trebao obezbjediti uslove za mirno rješavanje sporova između štetnika i oštećenih.

Analizom dostavljenih mišljenja, od potencijalnih izvora finansiranja (Rudnika soli „Tuzla“ d.d. Tuzla, „Sisecam Soda Lukavac“ d.o.o. Lukavac, „Solana“ d.d. Tuzla, Općine Tuzla i Općine Lukavac), pored Općine Tuzla koja u potpunosti prihvata finansiranje budućeg Fonda za sanaciju posljedica eksploatacije  slane vode i Rudnika soli „Tuzla“ d.d. Tuzla koji uslovno prihvata Elaborat, utvrđen je negativan stav većine prema formiranju Fonda za sanaciju posljedica slijeganja zemljišta usljed nekontrolisane eksploatacije slanice na prostoru Općine Tuzla.

S tim u vezi Vlada je danas zadužila Ministarstvo inudustrije, energetike i rudrastva da u roku od 10 dana organizuje konsultatativni sastanak sa predstavnicima potencijalnih izvora finansiranja Fonda slijeganja, u cilju konačnog razrješenja pitanja sanacije po sljedica slijeganja zemljišta u gradu Tuzli.

 

1.060.000,00 KM  ZA INTERVENCIJE JAVNIM

PREDUZEĆIMA I PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Vlada TK dala je saglasanost na Odluku o izmjenama i dopunama Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“. Sredstva u iznosu od 1.060.000,00 KM Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva dodijelit će privrednim društvima iz oblasti rudarstva, hemijske, metaloprerađivačke i elektroindustrije, industrije gume i plastike, obuće i tekstila.Sredstva Programa dodijeljivat će se kao subvencije javnim preduzećima u iznosu od 1.019.911,00 KM i subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u iznosu od 40.089,00 KM.

 

SUFINANSIRNJE ZA 29 VOLONTERA U

OBRAZOVNIM I USTANOVAMA KULTURE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija, način bodovanja i sufinansiranja volontera radi osposobljavanja za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove i ustanovama kulture. Ovom odlukom utvrđuju se uslovi, kriteriji, način bodovanja i sufinansiranja volontera radi osposobljavanja za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volontcrski rad) u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove i ustanovama kulture. Sufinansiranje volontera vršit će se u skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Sufinansirat će se 29 volontera od toga 23 volontera nastavničkog smjera u ustanovama obrazovanja i  jedan glumac, tri diplomirana pravnika i dva diplomirana ekonimista volontera u ustanovama kulture.

Skladno pripisanim kriterijima prilikom bodovanja kandidatima će se uzimati u obzir čekanje na posao, prosjek ocjena tokom studija, dužina studiranja i pripadnost populaciji iz Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas tekst Sporazuma o uručenju novčane donacije koji će potpisati Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Općina Gračanica i Vlada Tuzlanskog kantona. Naime, lslamska zajednica, Muftijstvo tuzlansko donira 100.000,00 Općini Gračanica na ime hitne pomoći stanovništvu u naseljima Donja Orahovica, Miričina, Rašljeva i dio Lendica i Malešića isključivo za popravku kuća oštećenih u vrijeme prirodne nesreće 23. augusta 2014. godine. Općina Gračanica će pripremiti detaljan finansijski i narativni izvještaj o utrošku donacije i dostaviti ga Muftijstvu, a realizaciju donacije će pratiti Vlada Tuzlanskog kantona posredstvom Kantonalnog štaba civilne zaštite.

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove TK za prijem državnog službenika, Kantonalnog saobraćajnog inspektora, u radni odnos na neodređeno vrijeme.

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju 2.000,00 KM Ekološkom pokretu –pokret zelenih “EKO ZELENI” Tuzla, na ime organiziranja ekološke manifestacije “Međunarodni dan bez automobila” Tuzla 22.9.2014. godine

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Mišljenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona da ne postoje zakonske smetnje da se udovolji zahtjevu Saveza strukovnih sinidakata doktora medicine i doktora stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine, za pristupanje Kolektivnom ugovoru o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji FBiH.

 

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost za imenovanje Edine Isaković za direktora Javnog preduzeća Radio televizija Tuzlanskog kantona d.o.o., na mandat od 4 (četiri) godine.

Vlada je razriješila dužnosti Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, imenovala upravni odbor Zavoda do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca. Upravni odbor čine  Suad Bijedić, Predsjednik i članovi Samir Tursunović, Edvin Mulalić, Muhamed Alić, Mirsad Simičić, Jasmin Ferizbegović, Emir Hodžić, Mustafa Šakić i Edin Jusufović.

Također, Vlada je imenovala Šefku Sulejmanovića na poziciju člana Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla na period utvrđen Rješenjem o imenovanju Upravnog odbora.

Vlada je dala i prethodnu saglasnost Upravnom odboru Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla, za imenovanje Esafa Levića, za direktora Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla, na period od četiri godine.

Doneseno je Rješenje  o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora  JU Osnovna škola “Kalesija” Kalesija, te privremenom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora  ove osnovne škole na period najduže 90 dana u sljedećem sastavu Fadil Hamzić,  Predsjednik i članovi Mahir Huremović i Mirsad Halilović.

Vlada je razriješila članove Školskog odbora JU Osnovna škola “Vukovije” Vukovije Kalesija i u ovoj školi privremeno imenovala članove na period najduže 90 dana u sastavu Fahrudin Hamzić i Sulmin Herić.

Razriješen je predsjednik Školskog odbora JU Osnovna škola “Lukavac Grad” Lukavac i na ovu poziciju na period najduže 90 dana Vlada je imenovala Senahida Džebića.

Doneseno je Rješenje razrješenju i privremenom imenovanju na period najduže 90 dana predsjednika i članova Školskog odbora  JU Osnovna škola “Brijesnica “ Brijesnica Velika, Doboj Istok. Predsjednik je Admir Dautović,  a članovi su Midhat Subašić i Nermin Buljić.

Dužnosti su razriješeni i Predsjednika i članovi Upravnog odbora Javne ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh”, te je doneseno Rješenje o privremenom imenovanju  Upravnog odbora ove Javne ustanove na period do 60 dana, odonosno do imenovanja novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom. Predsjednik je Enes Šišić, a članovi Dalibor Pašalić i Senad Bećarević.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: