SDA Kalesija sumnja u nepristrasnost prilikom prijema zaposlenika u školama

Općinska organizacija SDA Kalesija izražava zabrinutost i sumnju u nepristrasnost u vezi sa aktuelnim javnim konkursom za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama u TK-a a posebno na općini Kalesija koji je objavljen u Dnevnom avazu 08.08.2015. godine.

Naime, analizirajući konkursne procedure u pojedinim školama, ne možemo se oteti utisku da su pojedina bodovanja od strane Komisije za provođenje intervjua u najmanju ruku čudna i i izazivaju osjećaj sumnje u nepristrasnost kod ocjenjivanja.
Očigledano je da pojedina bodovanja na intervjuu nisu izvršena u skladu sa moralnim načelima, načelima struke u ovakvim postupcima, u odnosu na karakteristike kandidatata koji se ocjenjuju prilikom provođenja intervjua.

Zbog svega navedenog, dajemo podršku svima onima koji smatraju da su na bilo koji način oštećeni u toku konkursne procedure, i koji su na neobjašnjiv način ocijenjeni manjim brojem bodova u odnosu na drugu grupu kandidata sa istim karakteristikama i time nad njima izvršena očigledna diskrimnacija, da iskoriste svoje pravo na žalbu u redovnoj proceduri.

Iskreno se nadamo da će drugostepeni organ u postupku po žalbama a u očigledno sumnjivim bodovanjima utvrditi i ispraviti sve nepravilnosti nastale prilikom konkursne procedure, a naročito provođenja intervjua i njegovog bodovanja kako se kandidati ne bi izlagali daljem trošku u postupcima pred nadležnim sudovima, koji će zasigurno utvrditi sve nepravilnosti.

 

 

 

Predsjednik OO SDA Kalesija

Halil Jahić

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: