Saopštenje Vlade TK u povodu najavljenog štrajka upozorenja prosvjetnih radnika

Poštovani građani,

Uvažavajući interese javnosti, nastojeći osigurati efikasnost izvršavanja naših ustavnih i zakonskih obaveza, a pri tome poštovati ljudska prava i slobode i omogućiti jednakost svih naših građana u njihovom odnosu sa organima vlasti Tuzlanskog kantona, želimo vas informisati o aktualnoj situaciji nastaloj u okviru razgovora sa predstavnicima sindikata o realizaciji naših međusobnih prava i obaveza.

Nakon višemjesečnih pregovora, između Vlade Tuzlanskog kantona koju je predstavljao premijer Kantona Sead Čaušević i predstavnika sindikata korisnika Budžeta koje su predstavljali Mirzet Pozderović, Admir Terzić, Zlatan Begić, Hasan Tokić i Emir Hujdurović, 20.03.2012. godine potpisan je Sporazum koji sadržava nekoliko tačaka, a kojim su regulisana međusobna prava i obaveze u 2012. godini.

Potpisnici Sporazuma su se složili da će se obračun plate svih korisnika Budžeta TK vršiti po osnovici za obračun plate u visini od 382,20 KM za mjesece januar i februar 2012 godine, a da će za period od marta do decembra 2012 godine visina osnovice za obračun plate iznositi 380,25 KM. Usaglašeno je da će visina toplog obroka za sve korisnike Budžeta TK u periodu od januara do decembra 2012. godine iznositi 7 KM, kao i da će se svim zaposlenicima u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja obračunati i isplatiti plate, naknade za topli obrok i prijevoz za vrijeme koje su proveli u štrajku od 05.03. do 20.03.2012. godine, uz njihovu istovremenu obavezu da nadoknade nerealizirane časove nastave. Sve navedene obaveze iz ovog sporazuma Vlada je u potpunosti ispoštovala.

Kada je u pitanju obračun i isplata plata i naknada korisnicima Budžeta TK, dogovoreno je da se vrši najkasnije do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec. U prethodnom periodu Vlada je redovno do pomenutog datuma isplaćivala plaće, nakon čega je prema dinamici punjena Budžeta i obezbjeđivanju finansijskih sredstava uslijedila i isplata naknade za ishranu.

Osim navedenog, Sporazumom je definisano da će do 30.06.2012. godine, u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu, biti razmotrena mogućnost isplate regresa i jubilarnih nagrada korisnicima Budžeta TK. S tim u vezi, od 09.07. do 07.09.2012. godine predstavnici Vlade i sindikata su održali 3 sastanka na kojima je razgovarano na ovu temu.

Iako su predstavnici Vlade iznijeli jasne i nedvosmislene podatke o padu prikupljenih finansijskih prihoda u Budžetu TK, predstavnici sindikata korisnika Budžeta TK su odlučno zahtijevali da im se isplati novčana naknada za regres i jubilarne nagrade za 2012. godinu.

Razmatrajući taj zahtjev, Vlada je 11.09.2012. godine usvojila zaključak kojim je, naglasila da će zahtjeve sindikata za isplatu regresa i jubilarnih nagrada uzeti u razmatranje i pokušati iznaći odgovarajuće rješenje u pripremama i prilikom izrade prijedloga izmjena i dopuna Budžeta TK za 2012. godinu.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: