SALMIR AVDIBAŠIĆ NA ČELU IZVRŠNE VLASTI U KALESIJI

Općinko vijeće Kalesija je, na današnjoj vanrednoj sjednici, za v.d načelnika Općine Kalesija izabralo Salmira Avdibašić, magistra elektrotehnike, zaposlenog u općini Kalesija. Na poziciji prvog čovjeka izvršne vlasti u Kalesiji, Avdibašić će ostati do izbora novog načelnika, koji će se birati na prijevremenim izborima 22.februara 2015. godine.

Za Avdibašića je glasalo ukupno 16 vijećnika: 6 vijećnika SDP-a,  4 vijećnika SDA (Nedžad Džafić, Ferid  Smajić, Hasiba Kurtić i Adnan Kamerić), 2 vijećnika SBiH, samostalni vijećnici Asim Mehmedović i Sead Selimović, Meho Suljkanović i Kasim Selimović.

Prije njegovog izbora, otpala su četiri kandidata. Po 11 glasova, u prvom, a potom u drugom krugu dobili su Nedžad Džafić,  predsjednik SDA i predsjedavajući Općinskog vijeća i Zijad Kulanić, pomoćnik općinskog načelnika.  Pored Džafića i Kulanića u prvom krugu glasanja bili su Muhamed Osmanović (SDP) i Emir Sakić, kojeg je predložio Kasim Selimović, vijećnik SEP-a. Osmanović je dobio samo 5 glasova vijećnika SDP-a, dok za Sakića niko nije glasao.

S obzirom da niko od predloženih kandidata nije dobio natpolovičnu većinu u prvom krugu glasanja, pristupilo se drugom krugu u kojem su opet Nedžad Džafić i Zijad Kulanić dobili po 11 glasova.

Za Nedžada Džafića u oba kruga glasanja glasali su sljedeći vijećnici: Meho Suljkanović, Adnan Kamerić, Ferid Smajić ,  Hasiba Kurtić, Sead Selimović, Asim Mehmedović, Esad Čanić, Denis Omerbegović, Selmir Buljkić, Kasim Selimović i Nedžad Džafić.

Podršku Zijadu Kulaniću u oba kruga dali su: Ramiz Baručić, Mujo Mešanović, Sena Musić, Muhamed Alić, Nihad Hamzić, Zijad Suljkanović, Elvir Brkić, Edis Sakić, Fikret Suljkanović, Mujo Mujkić i Kadira Suljkanović.

Nakon ponovljenih rezultata glasanja u oba kruga jasno je bilo da niti jedan tabor nema natpolovičnu većinu i da će presuditi glasovi vijećnika SDP-a.

Imajući u vidu da se niko od četiri kandidata koja nisu dobila podršku u prva dva kruga (Džafić, Kulanić, Osmanović i Sakić) više ne mogu kandidovati, pristupilo se predlaganju novih kandidata.

Nakon što je Salmir Avdibašić dobio 16 glasova, vijeće se nije izjašnjavalo o Hazimu Haliloviću, kao drugom kandidatu.

 

(Radio Feral)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: