Rashodi i izdaci za naredni kvartal

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.4. – 30.6.2015. godine. Odobravaju se rashodi i izdaci u operativnom planu Budžeta TK za drugi kvartal 2015. u iznosu od 81.569.611,19 KM, u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za 2015. godinu  i prioritetima utvrđenim Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu.

Odjeljenje za informisanje

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.