Privremeno finansiranje TK i tokom aprila

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 1.4.2015. do 30.4.2015. godine. Odlukom je utvrđen iznos privremenog finansiranja Tuzlanskog kantona do donošenja Budžeta TK za 2015. godinu. Privremeno finansiranje Tuzlanskog kantona za april utvrđuje se u iznosu od 23.932.801,92 KM. Prema Odluci privremeno finansiranje Tuzlanskog kantona u tom periodu izvršavat će se u skladu sa Odlukom o izvršenju Odluke o privremenom finansiranju TK za period 1.4. do 30.4. 2015. godine. U periodu privremenog finansiranja bit će finansirani isti programi, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje 31. decembra 2014. godine. Budžetski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok se ne donese Budžet Tuzlanskog kantona za 2015.godinu.

Vlada TK utvrdila je prijedlog Odluke o izvršenju Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 1.4. – 30.4.2015. godine. Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda, izvršavanje, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, te druga pitanja u izvršavanju Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 1.4. 30.4.2015. godine.

Vlada TK prihvatila je Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2015. godinu sa Operativnim programom zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu i Odlukom o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2015. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Vlada je donijela Zaključak u kojem od Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak te Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje TK traži da odustanu od dijela Zaključka UO Službe za zapošljavanje TK da neće vršiti prijem novih zaposlenika u 2015. godini, u odnosu na sadašnje stanje, izuzev zamjene za jednog zaposlenika koji je otišao u penziju i prijema internog revizora i arhivara, što nalaže Zakon, odnosno podzakonski akti. Vlada TK od Službe za zapošljavanje traži da izvrši popunu potrebnog broja uposlenika na teret sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, uz prethodno pribavljene saglasnosti resornog ministarstva i Vlade Tuzlanskog kantona.

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: