Prijavljeno sedam novih klizišta u Kalesiji

S prestankom padavina situacija na poplavljenim područjima polako se stabilizuje, a voda se povlačin u svoja korita. Prema informacijama iz Štaba civilne zaštite Kalesija, tokom dana će se pristupiti  osposobljavanju putne komunikacije Kalesija Centar – Jelovo Brdo – Gojčin.

Kada su u pitanju klizišta, do sada je na području kalesijske općine registrovano ukupno 837 klizišta. Pored ranije prouzrokovanih 830 klizišta, došlo je do aktivacije 7 novih klizišta, koja su ugrozila na desetine stambenih objekata. Petočlana porodica Mehe Mujanovića iz naselja Ćivića Brdo, u MZ Kikači, evakuisana je iz svoje kuće i smještena u alternativni smještaj u Jeginovom Lugu.

Staro klizište u naselju Ćivića Brdo je proširilo djelovanje i direktno ugrozilo jednu, a indirektno još desetine stambenih objekata na ovom području.

Najsloženija situacija sa klizištima je u MZ Hrasno Donje, naselje Paraći, MZ Hrasno Gornje, MZ Kikači – naselje Ćivića Brdo, Babina Luka, MZ Rainci Gornji – naselje Bukvari, MZ Miljanovci – naselje Živčići i druga naseljena mjesta u tzv „visinskim zonama“.

Mobilne ekipe geologa, inženjera građevine i uposlenika civilne zaštite su na terenu i vrše  akcije zaštite i spašavanja i hitne intervencije na klizištima.

Prema izvještaju općinskog Štaba civilne zaštite Kalesija, uredno je snadbijevanje vodom na području općine Kalesija, a stanovništvu se preporučuje da obavezno prokuhava vodu za piće prije upotrebe. Nema oboljih od crijevnih i zaraznih bolesti, koje nastaju kao posljedica konzumiranje higijenski neispravne vode za piće, kao i konzumiranjem zatrovane hrane.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.