POTPISIVANJEM UGOVORA O KONCESIJI OBEZBIJEĐENI PREDUSLOVI ZA NASTAVAK PROIZVODNJE U RUDNICIMA „KREKA“

Današnjim potpisivanjem Ugovora o koncesiji između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK i Rudnika „Kreka“ stvoreni su preduslovi za neometan nastavak proizvodnje uglja tokom 2012. godine u rudnicima Dubrave, Mramor, Šikulje i Bukinje. Potpisivanjem ovog jednogodišnjeg ugovora rješava se pitanje eksploatacije za tekuću godinu, tokom koje se očekuje donošenje Zakona o konceseijama Federacije Bosne i Hercegovine, a što će omogućiti da se ugovori o koncesiji za ekploataciju uglja zaključuju na znatno duže periode.

Dugoročni ugovori za koncesije su posebno bitni za Rudnike „Kreka“ iz razloga omogućavanja uslova da Rudnici u budućem periodu sklapaju duže, strateške ugovore o isporuci uglja, posebno ako se uzme u obzir planirana izgradnja Bloka 7 u Termoelektrani Tuzla, istakli su danas ministar industrije energetike i rudarstva Željko Knežiček i direktor Rudnika Rešad Husagić.

 

Obzirom da je raspodjela sredstava prikupljenih od koncesija definirana tako da 80% sredstava ide lokalnim zajendicama na čijem se području vrši eksploatacija, ministar Knežiček je pozvao Rudnike da se pridržavaju reprograma za isplatu prethodnih dugovanja po ovom osnovu, a sve kako bi se općinama omogućio kvalitetniji razvoj. Preostalih 20% sredstava koje se usmjeravaju u kantonalne budžete, Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo industrije, energetike i rudastva će usmjeriti u razvojne programe i dalja istraživanja pridodno – mineralnih resursa, istaknuto je danas.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: