POTPISAN UGOVOR O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU SLANE VODE

Potpis ugovora slanicaU Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Vlade Tuzlanskog kantona, danas je upriličeno potpisivanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju slane vode na ležištu kamene soli “Tetima” u Tuzli. Na ovaj način, stvoreni su uslovi za kvalitetniji razvoj, istraživanja i ulaganja u ovaj rudnik. Ugovorom je posebno regulisan dio zaštite okoliša, kao i cijena na tržištu slanice. Potpisivanjem “Ugovora o koncesiji za eksploataciju slane vode na ležištu kamene soli “Tetima” u Tuzli, nastavlja se saradnja između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Rudnika soli.  „Rudnik je, na vrijeme dostavio bankovnu garanciju na iznos od 200.000 konvertibilnih maraka. Ovdje se radi o korištenju ili eksploataciji slane vode sa sonomineralnih ležišta “Tetima”. Općini Tuzla pripada 80% sredstava, a kantonu 20% za dalja istraživanja“, istakao je Željko Knežiček, Ministar za industriju, energetiku i rudarstvo u Vladi TK. Eksploatacini ugovor je sklopljen na 30 godina. „Ovakav način sklapanja ugovora stvara mogućnost za bolji razvoj, istraživanja, ulaganja i obezbjeđenje što boljeg kvaliteta sirovine za naše kupce“, naveo je Midhat Katanić, Direktor Rudnika soli Tuzla, te dodao da je regulisana i zaštita okoliša i rekultivacija, kao i postupanje u slučajevima promjene cijene na tržištu. Ukoliko slanica ima veću cijenu na tržištu, aneksima ugovora će se povećavati i koncesiona naknada, a ukoliko cijena na tržištu bude manja, manja će biti i koncesiona naknada.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.