Porezna uprava Federacije BiH izvršila 323 inspekcijska nadzora i izdala 246 prekršajnih naloga

Porezna uprava Federacije BiH je u pojačanim aktivnostima, 23. i 25. augusta 2016. godine, uz angažovanje svih inspektora, izvršila ukupno 323 inspekcijska nadzora.
Inspekcijskim nadzorom je obuhvaćen prostor cijele Federacije BiH, posebno dijelovi u kojim u ovom periodu boravi povećan broj turista, domaćih i stranih.

U toku inspekcijskih nadzora, inspektori Porezne uprave FBiH utvrdili su da je u 31 objektu obavljana djelatnost bez odobrenja nadležnog organa, da 88 radnika nije prijavljeno – rad nacrno. U 150 slučajeva je utvrđeno nepoštivanje Zakona o fiskalnim sistemima: 30 kontrolisanih objekata nisu imali instaliran fiskalni uređaj, te je kod 120 subjekata utvrđeno neevidentiranje prometa. Zapečaćeno je 66 objekta.
Zbog utvrđenih nepravilnosti: rad bez odobrenja nadležnih organa, zapošljavanje neprijavljenih radnika, neposjedovanja fiskalnog sistema ili neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja izdato je 246 prekršajnih naloga sa izrečenim novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 508.500,00 KM.

Porezna uprava Federacije BiH je tokom 22 provedene jednodnevne akcije, na području Federacije BiH, izvršila 5.325 kontola i otkrila 1.968 radnika sa neriješenim radno-pravnim statusom (rad na crno), te utvrdila da je 898 objekta radilo bez odobrenja za rad, 462 objekta bez fiskalnog uređaja, 1.553. subjekta koji nisu vršili izdavanje računa. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečatila je 1.348 poslovnih objekata i izdala 3.431 prekršajnih naloga sa izrečenim novčanim sankcijama u iznosu od 7.452.120,00 KM. Takođe u 2016. godini, u provedenim postupcima inspekcijskog nadzora, utvrđene su dodatne porezne obaveze u iznosu od od 231.935.322 KM i podesen 41 izvještaj o postojanju sumnje da su počinjena krivična djela iz oblasti poreza, propisana Krivičnim zakonom FBiH.
Pozivamo porezne obveznike da teško zarađeni novac ne troše na plaćanje kazni i kamata već da posluju legalno, a novac da koristite za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima…
Ne ostvarujte kratkoročne dobitke za veće dugoročne gubitke.
Porezna uprava svoj uspjeh ne želi mjeriti time koliko ste platili kazni ili koliko je zapečaćeno objekata. Naš i vaš uspjeh će biti na zavidnom nivou kad vi budete sami prijavljivali i plaćali porezne obaveze, a Porezna uprava što manje primjenjivala sankcije. Cilj Porezne uprave je da svaki porezni obveznik izvršava svoje porezne obaveze, da ih dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika, odnosno da postupa u skladu sa poreznim i drugim propisima FBiH, da bude partner poreznim obveznicima, a ne da ih kažnjava.

Porezna uprava se zahvaljuje poreznim obveznicima kod kojih nisu utvrđene nepravilnosti i građanima koji na bilo koji način daju svoj doprinos u otkrivanju svih onih koji nezakonito rade.
Porezna uprava FBiH nastavit će pojačane aktivnosti na kontroli i sprečavanju sive ekonomije. Posebna pažnja bit će posvećena poreznim obveznicima koji obavljaju knjigovodstvene usluge, a kod čijih komitenata su utvrđivane nepravilnosti u poslovanju.

Služba za odnose s javnošću

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: