Pojačan inspekcijski nadzor bespravne sječe šuma

U skladu sa Programom rada Vlade TK-a i Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2013. godinu, šumarski inspektori će u periodu od 01.10.- 31.12.2013. godine vršiti pojačani inspekcijski nadzor u dijelu kontrole bespravne sječe i nelegalnog prometovanja šumskih drvnih sortimenata.

S obzirom da se prometovanje i transport uglavnom vrši u poslijepodnevnim, večernjim i jutarnjim satima, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove će, u sarandji sa pripadnicima MUP-a TK-a i predstavnicima JP “ŠumeTK” DD Kladanj, vršiti cjelodnevne kontrole bespravnog prometa i bespravnih sječa drveta na području TK.

 

Svi subjekti nadzora koji se ne budu pridržavali ovog upozorenja bit će sankcionisani u skladu sa Zakonom  o šumama („Sl. novine Tuzlanskog  kantona“, broj: 09/12).

Predviđene kazne za izvršenu bespravnu sječu, za pravna lica, prema čl.56. navedenog Zakona, iznose 5.000,00 – 15.000,00 KM, a za odgovorno lice 1.000,00 – 3.000,00 KM.

Za bespravan promet drveta, za pravna lica je, prema čl.58. Zakona, predviđena kazna u iznosu od 3.000,00 – 9.000,00 KM, a za odgovorno lice 500,00 – 1.500,00 KM.

Prema čl.59. Zakona o šumama, kazna za bespravnu sječu i bespravno prometovanje šumskih drvnih sortimenata, za fizička lica iznosi 500,00 – 1.500,00 KM.

 

Svim subjektima nadzora koji budu zatečeni u bespravnoj sječi i bespravnom prometovanju izreći će se zaštitna mjera privremenog oduzimanja predmeta kojima je počinjen prekršaj i isti će biti  deponovati na unaprijed određene lokacije.

Iz tog razloga pozivamo sve subjekte nazora sa prostora Tuzlanskog kantona da svoje poslovanje usklade sa gore pomenutim Zakonom, kako bi izbjegli sve eventualne neugodnosti kao i nepotrebne  novčane izdatke.

 

Nakon ovog saopštenja inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a će na terenu djelovati isključivo represivno.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: