Pad prihoda u FBiH, slijede drastične mjere štednje

Budžet Federacije od 1. januara do 30. juna 2015. godine ostvario je prihode, primanja i finansiranja od 930,2 miliona KM, što je 40 posto planiranog za ovu godinu. Od toga, porezni prihodi iznose 623 miliona KM, neporezni 107 miliona, prihodi od donacija 0,6 miliona te primici od finansiranja 198 miliona KM, kaže se u izvještaju Federalnog ministarstva finansija o izvršenju budžeta, koji je u četvrtak usvojila Vlada FBiH.

Posmatrano na polugodišnjem nivou, idealno ostvarenje prihoda bilo bi 1.167,1 milion KM, što znači da prihodi bilježe podbačaj od 236,9 miliona KM, odnosno 21,3 posto.

Vanjski dug 

– Posebno je značajan podbačaj prihoda od dividendi – umjesto planiranih 120, ostvareno je 1,8 miliona KM. Također, još nema priliva od stranog zaduživanja koje je planirano u iznosu od 254 miliona KM – navodi se u izvještaju.

U odnosu na isto razdoblje 2014., ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje manji su za devet posto, ili u apsolutnom iznosu za 94 miliona KM, što je ponovo rezultat neostvarenja prihoda od dividendi u prvom polugodištu 2014.

Vlada je usvojila i informaciju o ostvarenju javnih prihoda u FBiH koji su u prvom polugodištu 2015. iznosili 3,2 miliona maraka, što je za četiri posto ili 137,9 miliona više nego u istom razdoblju lani. U taj iznos nisu uključena sredstva na ime servisiranja vanjskog duga i sredstva finansiranja.

Zlatko Hurtić, ekonomski ekspert, u izjavi za “Avaz” kaže da se, prema podacima koji su dostupni, stječe utisak da je pad prihoda u budžetu u prvom polugodištu ove godine uglavnom rezultat nepostojanja dogovora sa MMF-om.

Rebalans budžeta

S druge strane, zabrinjava činjenica da bi, ako se situacija ne promijeni, deficit na kraju budžetske godine mogao biti i veći zbog znatnog pada prihoda u javnim preduzećima, posebno telekomunikacijskim, koji je zabilježen u 2014. Prema njegovom mišljenju, sve ovo ukazuje na potrebu Vlade FBiH da ubrza implementaciju ključnih reformi kako bi sa MMF-om bio zaključen novi standby aranžman.

– Neophodno je krajnje ozbiljno analizirati poslovanje preduzeća u kojima Vlada FBiH ima većinski udio. U suprotnom, Vlada FBiH morat će ići na rebalans budžeta te implementirati najdrastičnije mjere budžetske štednje od svog postanka, kako bi se spriječio rast budžetskog deficita – zaključuje Hurtić.

Manji prihodi od dividendi

U odnosu na isto razdoblje 2014., ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje manji su za devet posto, ili u apsolutnom iznosu za 94 miliona KM, što je ponovo rezultat neostvarenja prihoda od dividendi u prvom polugodištu 2014.

Kako poručuju iz Federalnog ministarstva finansija, posmatrano analitički, većina kategorija prihoda bilježi rast. Tako su prihodi od indirektnih poreza, koji pripadaju federalnom budžetu, veći za 16 posto, odnosno za 57 miliona KM, prihodi od povrata anuiteta bilježe rast od 47 posto, ili za 20,9 miliona KM.

Avaz

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.