Ove godine u srednje škole na području TK upisano manje učenika

Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Izvještaj o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2016/2017. godinu. U odnosu na prošlogodišnji upis učenika u prve razrede osnovnih škola, ove je godine manje za 30 učenika ili 0,7%. U prvi razred osnovne škole upisan je 4.491 učenik od čega je 2.144 ili 48% djevojčica i 2.357 ili 52% dječaka. Od ukupnog broja u redovne osnovne škole upisano je 4.486 učenika, dok je 5 učenika upisano u dvije ustanove za specijalni odgoj i obrazovanje (JU Centar za obrazovanje i vaspitanje slušanja i govora Tuzla 1 učenik i JU Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla 4 učenika). U školskoj 2015/2016. godini broj učenika koji su završili deveti razred osnovne škole je bio za 177 učenika manji u odnosu na školsku 2014/2015. godinu, odnosno osnovnu školu je završilo 4.563 učenika. Na području TK u 33 srednje škole za školsku 2016/2017. godinu planiran je upis 6.242 učenika, s ciljem da se učenicima omogući da upišu ona stručna zvanja i zanimanja koja žele. Plan je realizovan 71,35%. Većina srednjih škola upisala je manji broj učenika nego prethodne školske godine. I ove godine upis u srednje stručne škole je loš zbog čega će u narednom periodu biti potrebno učenike više motivirati da se obrazuju u srednjim stručnim školama.

Smanjenje plaća potvrdio Ured za Reviziju institucija FBiH

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici zaključila da prihvata Zaključak Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH o ispravci greške konstatovane u Izvještaju o finansijskoj reviziji Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Federalni ured za reviziju je nakon analize dokumenata koje je dostavila Vlada TK uočio grešku i zaključkom konstatovao da je došlo do  smanjenja plaća premijera i ministara kad je u pitanju primjena novog Zakona o plaćama izabranih dužnosnika. Izvještajem je načinjena politička šteta Vladi TK jer su pojedini mediji u predizborno vrijeme tendenciozno iskoristili prethodno objavljeni podatak Ureda za reviziju institucija FBiH.

 

Bolja zaštita potrošača

Vlada TK utvrdila je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Razlozi za donošenje zakona su uočene nepreciznosti vezane za nadzor i obaveze ugostitelja što je dovodilo do otežane primjene i razumijevanja Zakona. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti jasno se preciziraju obaveze ugostitelja, te nadležnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i općinskih/gradskih organa uprave nadležnih za inspekcijske poslove što će u potpunosti otkloniti sve uočene nedostatke, te će u značajnoj mjeri dovesti i do zaštite korisnika ugostiteljskih usluga. Izmjenama će biti olakšana primjena i razumijevanje zakona, smanjena siva ekonomija i rad na crno, preciznije definisane nadležnosti i ovlaštenja organa zaduženih za inspekcijski nadzor nad primjenom zakona kao i bolja zaštita potrošača.

Provjera znanja učenika završnih razreda osnovnih škola

Vlada je usvojila Izvještaj Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona o provedenoj eksternoj maturi u osnovnim školama Tuzlanskog kantona na kraju devetog razreda u školskoj 2015/2016. godini. Na osnovu zbirnog prosjeka ostvarenog uspjeha na maturi, Vlada je zadužila menadžmente škola, nastavnike, stručne saradnike i saradnike da izvrše detaljnu evaluaciju ostvarenih rezultata na maturi, da utvrde razloge niske prosječnosti ostvarenih rezultata, te, da posebno, u nastavnom procesu i ukupnom odgojno-obrazovnom radu, primijene sva raspoloživa pedagoško-metodičko-didaktička sredstva kako u nastavnim tako i vannastavnim aktivnostima, te da posebno kroz interventne oblike nastave, uz savremene metodičke postupke edukacije, ishode učenja učenika podignu na veći nivo. Prema Izvještaju, polaganju eksterne mature pristupilo je 4347 učenika od 4377 prijavljenih za prvi ispitni rok a postotak ostvarenog uspjeha je 58 %. Za eksternu maturu 2016. godine napravljeno je 6 testova na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, te engleskom jeziku za učenike Međunarodne osnovne škole Tuzla sa više kombinacija za svaki jezik i pismo (latinica / ćirilica). Najbolji uspjeh maturanti su ostvarili na testu BHS jezika a najlošiji  iz tehničke kulture. Izvođenje eksterne mature na kraju završnog razreda osnovne škole predstavlja najobuhvatniji proces u obrazovanju u posljednjih nekoliko decenija na području TK koji pokazuje konkretno stanje u obrazovanju i smjer u kojem pravcu treba ići.

Jesenja sjetva na 7.845 ha

Vlada TK usvojila je Plan jesenje sjetve u 2016. godini za područje Tuzlanskog kantona. Planom je predviđeno da se zasije žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem 7.845 ha. Jesenjom sjetvom 2016. godine planira se zasijati žitaricama 5.503 ha što iznosi 70,15% ukupnog plana sjetve, a više je za 214 ha odnosno za 4,04% u odnosu na plan 2015. godine. Sjetvom pšenice kao najznačajnije kulture za ishranu stanovništva planira se zasijati 3.799 ha što je 48,43 % od ukupnog plana, a više je u odnosu na prošlu godinu za 102 ha odnosno za 2,76 %. Plan sjetve povrća je 560 ha što je za 32 ha više u odnosu na prošlu godinu.

 

Ostale odluke i zaključci

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva finansija o budžetskim zahtjevima za izradu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.

Vlada TK je usvojila Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim Izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH.

Vlada je utvrdila osnovicu za obračun plaće svih budzetskih korisnika Tuzlanskog kantona za septembar 2016. godine u iznosu od 380,25 KM kao i visinu naknade za ishranu u toku rada u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o utvrđivanju Kriterija za raspodjelu sredstava sa budžetske pozicije obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju.

Vlada je donijela Odluku o otpisu potraživanja shodno rješenju Općinskog suda u Kalesiji o obustavljanju izvršnog postupka i ukidanju svih provedenih izvršnih radnji zbog nemogućnosti naplate potraživanja.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o odobravanju namjenskih sredstava iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisanog katastra i katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Odobrena su sredstva u iznosu od 4.154,67 KM za nabavku informatičke opreme za uspostavljanje geoinformacionog sistema.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda Premijera Tuzlanskog kantona.

Vlada je imenovala Komisiju za izbor i provođenje postupka po javnom oglasu za nominiranje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za popunu upražnjenog radnog mjesta jednog namještenika na neodređeno vrijeme, višeg referenta za administarstivne poslove za rad na ispitnom mjestu.

Vlada je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova da do naredne sjednice Vlade sačini i Vladi Tuzlanskog kantona dostavi na razmatranje Informaciju o stanju bezbjednosti u općini Čelić na dan održavanja lokalnih izbora 2.10.2016. godine.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela niz rješenja o privremenom imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

 

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: