Osnovano Društvo biblioteka TK-a, predsjednik Fahrudin Sinanović

U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci „Derviš Sušić“ Tuzla održana je  Osnivačka skupština Društva bibliotekara Tuzlanskog kantona.

Direktor Biblioteke „Derviš Sušić“ doc.dr. Edin Jahić je kazao da podržava rad i ideju osnivanja ovakvog Društva, čiji će osnovni cilj i zadatak biti da pomogne u poboljšanju uslova rada u kulturi i obrazovanju, sa akcentom na bibliotečku struku i djelatnost.

– Biblioteke su dana su teškom stanju. Žalosno je da u nekim sredinama postoje tendencije da se biblioteke utapaju u nekakve kulturne centre. Biblioteka je imidž grada, kazao je, između ostalog doc.dr. Edin Jahić.

Za predsjednika Društva bibliotekara Tuzlanskog kantona izabran je Fahrudin Sinanović, iz Gradske biblioteke Kalesija, a za potpredsjednicu Nevzeta Rustemović, direktorica biblioteke u Kladnju. Tatjana Tomić, iz Gradačca, je predsjednica Skupštine, a njena zamjenica je Saliha Kosovac iz Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci „Derviš Sušić.

Za članove Upravnog odbora Društva, uz Fahrudina Sinanovića i Nevzetu Rustemović,  imenovani su i: doc.dr. Edin Jahić, mr.sc. Enisa Žunić, Zoraida Dedić, Amira Sadiković i Nihad Sakić.

Članovi Stručnog odbora Društva bibliotekara Tuzlanskog kantona su: Indira Alijagić, Almira Derdemez, Halid Abdulahović i Amira Hasić.

Fahrudin Sinanović, predsjednik Društva bibliotekara Tuzlanskog kantona, u svom obraćanju je istakao da će Društvo prvenstveno raditi na pozicioniranju biblioteka i bibliotečke djelatnosti na mjesto koje joj realno pripada.

– Ulaganje u bibliotečku djelatnost ne može se ni u kom slučaju posmatrati kao trošak, nego  to treba gledati kao najisplativiju investiciju, jer je najbitnija investicija – investicija u znanje. Društvo će raditi na educiranju bibliotekara, na uspostavi saradnje sa svim ustanovama koje se bave kulturom i obrazovanjem. Biblioteke su kuće znanja i one su tu da budu na usluzi svakom građaninu tokom njegovog cjeloživotnog učenja,  kazao je Fahrudin Sinanović.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.