OPĆINSKO VIJEĆE KALESIJA USVOJILO NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE KALESIJA

OV KalesijaOpćinsko vijeće Kalesija je na današnjoj 7.redovnoj sjednici usvojilo Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Kalesija, koji se odnosi na način izbora i broj članova Vijeća mjesnih zajednica, a koji će se birati na osnovu rezultata općinskih izbora. Usvojen je zaključak da se o predloženom Nacrtu obavi javna rasprava u trajanju od 15 dana, a na kojoj će građani imati priliku da iznesu primjedbe i sugestije na predložene izmjene Statuta.

Prilikom razamatranja dnevnog reda općinski načelnik je, kao ovlašteni predlagač, sa dnevnog reda povukao Odluku o obaveznom prikupljanju i odvozu komunalnog otpada na području općine Kalesija, dok je  Odluka o osnivanju Općinskog Štaba civilne zaštite dobila potrebnu većinu glasova.

Na osnovu pristiglih zahtjeva iz Mjesnih zajednica, na ovoj sjednici vijeća,  usvojen je Plan izgradnje i rekonstrukcije lokalnih  i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u ovoj godini.

Općinsko vijeće Kalesija nije prihvatilo inicijativu kluba vijećnika SDP-a da predsjedavajući vijeća svoju dužnost obavlja volonterski. U pauzi sjednice, mogla se čuti špekulacije da bi ovakvu inicijativu mogli podržati i neki vijećnici SDA. Međutim, prilikom izjašnjavanja, za inicijativu je glasalo sedam vijećnika, šest iz opozicije i Mujo Mujkić, vijećnik SDA, što nije bilo dovoljno da ovakva inicijativa bude usvojena.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.